Ballastrensing på Dovrebanen

Fra søndag 27. juli til lørdag 16. august skal Jernbaneverket kjøre renseverk på strekningen Dovre til Dombås.

Ballastrens blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. I løpet av årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastplog, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.

Enkelte tog på Dovrebanen innstilles og erstattes med buss i perioden som renseverket kjøres. Les om hvordan trafikken avvikles på nettsidene til NSB i det aktuelle tidsrommet.