Arbeidshelg på Hoved- og Dovrebanen

Helga 13.-14.september skal det utføres planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Hoved- og Dovrebanen. Mens togtrafikken er innstilt skal Jernbaneverket modernisere, bygge og vedlikeholde banestrekningene.

Hoved- og Dovrebanen er stengt fra Kløfta til Dombås i tidsrommet fra lørdag 13. september klokka 05:00 til søndag 14. september klokka 18:55. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Eidsvoll vending
Under helgens togfrie periode vil det arbeides høyt og lavt på Eidsvoll. Gamle KL-master og åk skal rives, mens sporveksel 2 skal ferdigstilles og det skal etableres sporvekselvarme på de nye vekslene. I tillegg vil kontaktledningen justeres og godkjennes, samt nye kabler og mateledninger skal trekkes.

Til helga skal det jobbes bl.a. her på Fellesprosjektet langs Mjøsa, hvor ny firefelts E6 og nytt dobbeltspor er under bygging. (Foto: Olav Nordli)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.

Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjennomføres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir arbeidet kontinuerlig med blant annet boring, sprenging og graving nær sporet. De støyende arbeidene vil foregå mellom Dorr og Molykkja, mellom Ulvin og Morstua og ved Strandlykkja. Det skal dessuten gjøres jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Samtidig med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal det utføres en del vedlikehold- og fornyelsesarbeider mellom Lillehammer og Hamar.


Tangen - Hamar
Innkobling av nye kabler mellom Moelv og Bergsvika. Det er tidligere etablert en kabelkanal til de nye signal- og telekablene på deler av Dovrebanen. Kabelkanalene legges ved siden av togsporet. Til helgen skal de nye kablene kobles på mellom Moelv og Bergsvika.

Kablene ligger godt skjermet og er mindre utstt for skade enn tidligere. Om snaue tre uker skal kablene kobles inn også på Brøttum.

- Vi gleder oss til å få koblet på de nye kablene. Det vil sikre at vi får mindre signalfeil i fremtiden, forteller prosjektleder i Jernbaneverket, Mauritz Lie.

På Tangen skal Omformeren som fører strøm til kontaktledningsanlegget fornyes.


Hamar - Lillehammer
I løpet av helgen skal det byttes stikkrenner mellom Bergsvika og Brøttum. Stikkrennene hjelper til med å lede vann bort fra sporet.  I tillegg skal det utføres fjellsikringsarbeider mellom Rudshøgda og Brumunddal.

 – Denne helgen skal vi montere sikringsnett i fjellsidene for å hindre stein i å rase ut på jernbanelinja, forteller Lie.

Nord for Hamar stasjon skal det utføres vedlikeholdsarbeid på kontaktledningsmastene.

Samtidig skal Franzefoss starte forberedende arbeider til riving av Kalkbrenneriet som ligger tett inntil jernbanelinja i Furuberget i Hamar. Selve rivingen utføres i uke 40.


Lillehammer – Dombås
Disse dagene blir det stor aktivitet også på strekningen mellom Fåberg og Dombås. Mellom Sel og Brannhaug skal det spyles stikkrenner, videre skal det bygges mastefundamenter. Nedhogde trær etter tidligere skogrydding skal fjernes.

På Ringebu stasjon skal det byttes sviller. Likeledes skal mannskaper gå over og nøytralisere strekningen fra Fåvang til Ringebu. Nye stikkrenner legges inn mellom Brennhaug og Dovre.

På Tretten stasjon blir kontaktledningsanlegget kontrollert. Signalmontørene skal i aksjon og skifte sporfeltreleer, samt foreta en generisk kontroll.

Mellom Losna og Fåvang er flomsikring i fokus, mens det flere steder blir arbeider knyttet til bygging av ny E6.