24 000 elementer skal på plass

Monteringen av betongelementene i den 12,3 km lange Holmestrandporten er nå i full gang. – Det er rene industriproduksjonen og så langt går alt etter planen, sier en av byggelederne.

Mellom 23 000 og 24 000 betongelementer skal på plass i Holmestrandporten.  <strong> Foto: Bjarte Jansen </strong>Holmestrandporten utgjør det aller meste av den nye jernbaneparsellen fra Holm til Nykirke på Vestfoldbanen.  Mer enn 12 av 14,2 kilometerne av den nye strekningen utgjøres av tunnelen som i vinter fikk navnet Holmestrandporten. Med unntak av selve stasjonshallen i Holmestrand skal så å si hele hovedtunnelen kles med betongelementer i både vegger og tak. Dette blir den første jernbanetunnelen i Norge med en slik løsning. Et sted mellom 23 000 og 24 000 forhåndsproduserte betongelementer skal på plass i en jobb som allerede er i full gang. Nå i begynnelsen av juni regner man med at rundt 10 % av elementene er montert.

Omtrent som mursteinByggeleder på Sjøskogen, Halvor Dahl Johansen. <strong> Foto: Anne Mette Storvik </strong>

-Vi bygger opp elementkledningen av tunnelen omtrent som man bygger med murstein, forklarer byggeleder på Sjøskogen-entreprisen,  Halvor Dahl Johansen. Veggelementene må monteres først, siden disse skal bære elementene i taket. Elementene boltes fast, veggelementene med to store bolter og takelementene med én bolt. –Den ene bolten i taket skal sikre at takelementet ikke kan fallen ed selv om veggelementet  som holder det på plass skulle bli ødelagt, forklarer Dahl Johansen.  – Dette foregår nærmest som en ren industriproduksjon og det er store dimensjoner over jobben. Hvert element veier sju tonn og dekker to lengdemeter av tunnelen. Tunnelprofilet dekkes av fire elementer, det går dermed to veggelementer og to takelementer for hver andre tunnelmeter. Slik kles hele tunnelen. De ulike entreprisene vil bli ferdige til forskjellige tider.Byggeleder på Snekkestad, Hanne Wiig Sagen <strong>Foto: Anne Mette Storvik</strong>

Første strekk ferdig midt i august
-Når elementene er på plass så skal tunnelen klargjøres for jernbanetekniske arbeider. -De første av disse får oppstart i slutten av august, opplyser byggeleder på Snekkestad-entreprisen Hanne Wiig Sagen. –Arbeidene med monteringen går fint og vi ser at det går litt raskere etter hvert som mannskapene for trening i arbeidet, sier hun. I alt jobbes det nå med elementmontering på 8-9 steder samtidig i Holmestrandporten.   Betongelementene er produsert i Ølen på Vestlandet og i Danmark. Tunnelen skal være klar for togtrafikk høsten 2016 og en ny viktig bit av den moderne Vestfoldbanen vil da være fullført.
To vegg- og to takelementer går med for å dekke tunnelprofilet som er på 130 m2. <strong>Foto: Bjarte Jansen</strong>
Monteringen pågår for fullt på Sjøskogen-entreprisen. <strong>Foto: Trine Bratlie Evensen</strong>

Elementene kommer til Holmestrand med båt og ved å studere kaiområdet aner man mengdene.. <strong>Foto: Anne Mette Storvik</strong>