Viktig vedlikehold på Østfoldbanen

Østfoldbanen er stengt fra og med lørdag 17. august kl. 19.55 til og med søndag 18. august kl. 08.15, på grunn av viktig vedlikehold.

Jernbaneverket utfører planlagte forbedringsarbeider på Østfoldbanen. Det skal også gjøres arbeider med bygging av den nye Follobanen. Sjekk på NSBs nettsider hvordan dette påvirker ditt tog.

 

Vedlikeholdsarbeid på hele Østfoldbanen

Mellom Bekkelaget og Langhus skal det gjøres forebyggende vedlikehold.

- Blant annet skal det kontrolleres at sporvekselvarmen fungerer som den skal, foran den kommende vintersesongen, sier sporkoordinator Tom Rune Sandmo.

- På Kolbotn skal det gjøres etterarbeider etter at nye sporveksler ble lagt inn tidligere i sommer, sier Sandmo.

Det skal også jobbes i sporet mellom Ski og Kråkstad og det vil være full aktivitet ved Moss da det skal fjernes både utstyr og bygningsmasse fra den nedlagte fabrikken Peterson. På Fredrikstad stasjon skal det arbeides i sporet. I tillegg skal gangbanen på Sarpefossenbru byttes ut i løpet av helgen og det skal gjøres broarbeider ved Sandesund stasjon.

 

Follobanen

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket arbeide ved Middelalderparken og Loenga. Det skal gjennomføres gravearbeider ved Bispegata og på Loenga, etablering av nye kabler langs Follobanens nye trase, samt at det blir noe kjøring med pakkemaskin for å stabilisere pukken som ligger under jernbaneskinnene.

Hensikten med arbeidene er forberedelser til byggingen av Follobanen, det planlagte dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski som i samspill med Østfoldbanen skal gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S. Av sikkerhetsmessige årsaker stanser Jernbaneverket togtrafikken når store arbeider skal utføres på jernbanelinjene.

Av hensyn til pendlerne og trafikkavviklingen er det derfor mest hensiktsmessig å jobbe om nettene og i helgene. Jernbaneverket understreker at det fortsatt kjøres enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Vi minner om at all ferdsel i sporet er forbudt.