Vedlikeholdstoget på sporet

Torsdag 21.mars viste Jernbaneverket sitt nye tog for mer effektivt sporvedlikehold. Togsettet består av tre vogner og fra dette skal alt av sporvedlikehold kunne utføres uten at trafikken på nabospor berøres. Slik skal vedlikeholdet bli mer effektivt på nye dobbeltspor.

Jernbaneverkets nye vedlikeholdstog. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Det er en helt ny måte å foreta vedlikehold av spor på som nå skal innføres i Jernbaneverket. Ved hjelp av et eget nyutviklet togsett skal alle former for reparasjoner og vedlikehold av sporet kunne utføres fra innsiden av vedlikeholdstoget. Det nye toget blir å betrakte som et rullende sporverksted med alt maskinelt utstyr om bord. Når toget er på arbeidsstedet kan gulvet åpnes, veggene skyves ut i bredden og dermed kan mannskapene jobbe innendørs på sporet i all slags vær. Imens kan togtrafikken på nabosporet passere uhindret av arbeidene, noe som i dag bare kan skje i sakte fart.

Ivareta nye dobbeltspor

-Med dette nye toget viser vi hvordan vi skal kunne ivareta framtidas nye dobbeltsporstrekninger som det nå ser ut til at vi skal få stadig flere av, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. -For at vi skal bli i stand til å holde en så høy stabilitet i driften av banene som mulig og ta den kommende veksten i trafikken, er det svært viktig med effektivt vedlikehold og at arbeidet kan gjennomføres raskest mulig, sier hun. – Dette nye toget setter oss i stand til å gjøre slikt arbeid raskere, mer effektivt og bedre enn før, og viser hvordan vi tenker og hva vi legger opp til på de nye dobbeltporstrekningene, sier Enger. 

Første i sitt slag

Selv om det finnes liknende løsninger i blanbt annet Sveits og Østerrike, er det norske vedlikeholdstoget det første i sitt slag. Toget er utviklet av tyske Robel Bahnbaumaschinen i samarbeid med Jernbaneverket. Toget blir stasjonert på Lillestrøm med sitt hovedinnsatsområde på strekningen Drammen – Gardermoen. Det er testet ut på norske spor og skal settes i full drift i løpet av våren 2013.  Jernbaneverket anser det som sannsynlig at det kan bli anskaffet flere slike togsett etter hvert for å få et mer effektivt sporvedlikehold.
Jernbanedirektør Elisabeth Enger viser arbeidsmulighetene og den direkte tilgangen til sporet for statssekretær Lars Erik Bartnes. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

Opplæring og bruk

Rett etter påske skal vi starte med full opplæring av mannskapene som skal bruke vedlikeholdstoget, forteller banesjef i Stor-Oslo, Guttorm Moss. Her får vi en viktig gevinst ved at vi kan jobbe på ett spor, mens trafikken går i vanlig hastighet på nabosporet, sier Moss.