Vålåsjø kryssingsspor åpnet

Nylig ble det nybygde kryssingssporet på Vålåsjø på Dovrebanen åpnet for trafikk. Sporet betyr økt kapasitet på banen.

Første godstog passerer over det nye Vålåsjø kryssingsspor. <strong> Foto: Esad Karahasan </strong>

Det nye Vålåsjø kryssingsspor ligger midt mellom stasjonene Fokkstua og Hjerkinn på Dovrefjell. Kryssingssporet betyr mulighet for at to lange godstog kan møtes oggir  større fleksibilitet og kapasitet i trafikkavviklingen.

Det nye Vålåsjø kryssingsspor er 700 meter langt og det er også bygget en ny kulvert under Dovrebanen på stedet.