Travel arbeidshelg på flere baner

Helga 1-2. juni skal Jernbaneverket gjøre planlagte arbeider bl.a. på Gjøvikbanen og Hovedbanen. Dessuten fortsetter utbedringen av flomskadene på Dovrebanen. Togene erstattes med buss.

På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal det jobbes på og ved sporet mange steder mens banen er stengt. (Foto: Knut Opeide)Gjøvikbanen på hele strekningen mellom Oslo S og Gjøvik er stengt fra fredag 31. mai ca. klokka 23.45 til søndag 2. juni ca. klokka 11.20. Les om trafikkavviklingen i denne perioden på NSBs nettsider.

Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll, samt Dovrebanen på strekningen Eidsvoll-Hjerkinn, er stengt fra lørdag 1. juni ca. klokka 04.00 til søndag 2. juni ca. klokka 19.00.
Det samme gjelder Rørosbanen på strekningen Hamar-Løten. Se NSBs nettsider for informasjon om hvordan trafikken avvikles.

Merk at togtrafikken på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll går som vanlig hele helga.

Gjøvikbanen
Jernbaneverket er godt i gang med å bytte 9000 sviller på to partier mellom Jaren og Bjørgeseter, samt en strekning mellom Reinsvoll og Eina. Arbeidet, som startet i midten av mai og vil pågå noe utover i juni, fører også til innstilling av enkelte togavganger også ellers i ukene.

Gamle tresviller byttes ut med nye betongsviller, og totalkostnaden for arbeidene er 13 millioner kroner.  Når arbeidet er gjennomført kan togenes hastighet settes opp over disse partiene. 

Til helga vil det dessuten foregå noen kabelarbeider ved Furumo holdeplass på Harestua.

Hovedbanen: Lillestrøm – Eidsvoll
I helga skal Jernbaneverket pakke sporet på Hovedbanen fra Lillestrøm til Jessheim. To pakkmaskiner skal i sving for å pakke pukken slik at sporet blir mer stabilt. Som togpassasjer opplever man en mer komfortabel reise når sporet er ferdig pakket.

På Frogner og Lindeberg skal det fjernes to gamle sporveksler som ikke er i bruk, og ellers på strekningen skal det også gjøres en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015. 

- Mens togtrafikken er innstilt gjør vi arbeider med sprenging, pigging og masseflytting i nærheten av sporet flere steder på anlegget. Det blir også opprensking av stikkrenner og grøfter etter flommen, samt at vi legger inn to nye stikkrenner under sporet. Dette skjer ved  Budalsbekken mellom Morskogen og Strandlykkja, samt mellom Strandlykkja og Espa, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Fellesprosjektet.

Dovrebanen: Sørli-Dombås
Ellers på Dovrebanen er det utbedring av de store flomskadene som dominerer bildet.

- Vi prioriterer flomreparasjonene, sier banesjef Tormod Urdahl.  – Vi har etablert en egen prosjektorganisasjon som jobber med gjenåpningen av Dovrebanen på strekningen Lillehammer-Dombås. Samtidig har vi “laftet om” arbeidsoppgavene som var planlagt for helga, og vi gjennomfører aktiviteter som er forsvarlige å gjøre samtidig med flomreparasjonene.

Et boretog skal kjøre hele strekningen fra Steinsrud til Lillehammer. Toget borer enkeltvise hull slik at man senere kan sette inn nye master for kjørestrøm når gamle master skal byttes ut.

Mellom Sørli og Stange skal dreneringen forbedres med en ny stikkrenne under sporet, og det blir kontroll av kjørestrømmen på Hamar stasjon. Mellom Rudshøgda og Bergsvika skal det foregå kabelarbeider for å forberede til ballastrensing.

Nord for Lillehammer er det i hovedsak flomreparasjoner, men forberedelser til en ny undergang ved Tretten og forberedelser til en senere, større jobb med sporvekselbytter på Dombås stasjon blir likevel gjennomført.