Sms-oblat på Strømmen

- Pendlerparkering med sms-oblat innføres på stadig flere stasjoner, sier prosjektleder Kamal Kamboj. Fra 1. mai 2013 innføres løsningen på Strømmen.

Problemer med langtransport som tar opp pendlerplasser på Strømmen blir nå løst. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.Hensikten med løsningen er å unngå at bilister som ikke skal ta toget tar plassene på pendlerparkeringen, og samtidig få til et brukervennlig system.

- Ved Strømmen har vi i lang tid fått klager om at trailere ofte tar opp plasser på pendlerparkeringen. Med oblat blir parkeringsplassen forbeholdt togreisende, sier Kamboj.

 Sms-oblaten er ikke knyttet til en bestemt stasjon:
- Det betyr at pendlerne kan bruke samme oblat på alle stasjoner hvor Jernbaneverket innfører sms-oblaten, sier Kamboj. - Dette gir fleksibilitet dersom pendleren vil parkere ved en annen stasjon.

Hittil har Jernbaneverket innført sms-oblat ved disse stasjonene på Hoved- og Gardermobanen:
- Lørenskog, Eidsvoll, Jessheim, Kløfta og Eidsvoll Verk. I tillegg har stasjonene Ski og Kolbotn,  Asker, Lier, Hokksund og Mjøndalen fått oblaten. Neste stasjon som får ordningen etter Strømmen blir Sandefjord stasjon.

Selskapet mPark har kundeservice og drifter sms-systemet. Jernbaneverket må ta en parkeringsavgift på kr 50 per måned: - Dette er selvkost, og vi skal ikke tjene penger på ordningen, sier Kamal Kamboj.

Oblaten med bruksansvisning finner du på venterom og i brosjyreholdere på parkeringsplassene. Les mer om sms-oblat på www.jernbaneverket.no/parkering