Omfattende sambandsfeil rammet togtrafikken

En omfattende feil i sambandssystemet mellom tog og trafikkledelse (GSM-R) førte tirsdag formiddag til at all togtrafikk sto stille i to og en halv time. – Feilen rammet to servere samtidig og dermed falt systemet ut, sier Torbjørn Berger som leder Jernbaneverkets telenett-avdeling.

Fra sambandssentralen for GSM-R-nettet i Trondheim. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
- Dette er en type feil som selvsagt ikke skal kunne skje, sier Torbjørn Berger. Det er bygget inn en redundans i dette systemet slik at dersom den ene serveren faller ut skal den andre automatisk ta over trafikken. Dette skjedde ikke og heller ikke forsøk på å tvinge den andre serveren til å ta over trafikken lyktes. Dermed måtte det manuelle feilrettingsrutiner til og det viste seg at det var en av disse dublerte komponentene som feilet, og som også sperret for at redundansen skulle ta over. Først ved en omstart og etter feilrettingen fikk vi trafikken i gang igjen, sier Berger. –Vi er de første til å beklage det inntrufne og synes dette er svært uheldig for både passasjer, godskunder og alle som ble rammet.

Det har også skjedd tidligere at all trafikk stanset som følge av feil med GSM-R systemet. –Den gangen var det strømforsyningen til datamaskinene som sviktet, slik at disse feilene ikke kan sammenliknes, men resultatet for kundene ble jo det samme og like beklagelig, nemlig at trafikken sto, sier Berger.

Bygger robusthet

Jernbaneverket har arbeidet for å bedre robustheten og sikre at GSM-R systemet skal fungere til en hver tid. I 2011 startet arbeidet med å etablere en back-up-sentral for GSM-R. Det bygges altså en komplett sentral i tillegg til dagens slik at det oppnås redundans også for selve sentralen. Deler av dette er satt i drift, men det er et stort og komplekst prosjekt og hele prosjektet er ikke ferdig før i slutten av 2015. – I tillegg har vi styrket både beredskap og kompetanse, sier Berger. – Kontrollen som styrer basestasjonene er bygget redundant, ekstra driftsvakter og styrket bemanning er innført, nye og doble føringsveier i sambandsnettet er bygget og det trenes jevnlig på omlegging ved feilsituasjoner ved driftssenteret vårt på Marienborg i Trondheim. –Robustheten i systemet er altså økende, og i 2015 vil hele operasjonssentralen være redundant, sier Berger.

GSM-R

GSM-R er en internasjonal standard for samband mellom tog og trafikkledelse. Uten at dette sambandssystemet fungerer, tillates ikke togtrafikk.