Lager utbyggingsstrategi for InterCity

Jernbaneverket er nå bedt av Samferdselsdepartementet om å lage en utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene. Arbeidet er allerede godt i gang og det opprettes nå en egen prosjektorganisasjon for InterCity-utbyggingen.

<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
– Dette er veldig spennende, sier Plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge. – Vi er godt forberedt for oppdraget og har allerede kommet langt i arbeidet gjennom et forprosjekt.

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at dette er det største oppdraget de har gitt Jernbaneverket noen gang.

Siden November 2012 har Jernbaneverket vært i sving med å forberede et slikt oppdrag. Forprosjektet “Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene” har jobbet med prosjektplan, planprosess, teknisk designbasis og utvikling av knutepunkter. Fremdriftsplaner, organisering og bemanning, plansamarbeid med kommunene og vurderinger av kontraktsstrategier er blant de temaene som er jobbet med. Lokale myndigheter der utbyggingen vil foregå har også vært involvert i arbeidet.

Det opprettes nå en egen prosjektorganisasjon i jernbaneverket for gjennomføring av InterCity-utbyggingen.

Utbyggingsstrategien legges frem for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2015 (legges frem i oktober 2014).