Jernbaneverket fikk medhold i rettsaken om Lysaker stasjon

Borgarting lagmannsrett har ikke gitt entreprenøren PEAB medhold i søksmålet mot Jernbaneverket etter utbyggingen av Lysaker stasjon. PEAB ble tilkjent et beløp på 13,3 millioner kroner (eks. mva.) - kun marginalt mer enn tilbudet fra Jernbaneverket før hovedforhandlingen i tingretten.

Utbyggingen av Lysaker stasjon har fått flere etterspill i retten. (Foto: C&Z/Jernbaneverket)PEAB må dessuten betale kr. 420 000,- i dagbot. Videre må selskapet også dekke Jernbaneverkets sakskostnader på 6 millioner kroner for behandlingen både i tingretten og lagmannsretten.

PEABs påstand var 101,9 millioner (eks. mva.) før behandlingen i tingretten og 75,5 millioner før ankesaken i lagmannsretten. 

Tvisten gjaldt første fase av utbyggingen av Lysaker stasjon, som ble gjennomført i 2006-07. Dommen falt etter til sammen 13 uker i tingretten og lagmannsretten, hvor Jernbaneverket ble bistått av advokatfirma Kluge.

Andre fase av utbyggingen (2007-09) har også vært gjenstand for rettslig behandling i Asker & Bærum tingrett i 2011. Her ble PEAB tilkjent 12,9 millioner kroner eks. mva. etter et opprinnelig krav på 60,9 millioner. Denne dommen ble ikke anket.

PEABs krav i sluttoppgjøret var samlet 255 millioner kroner (eks. mva.) utover det som tidligere var godkjent av Jernbaneverket.  Gjennom målebrevsoppgjøret, avklaringer og forlik i enkeltsaker m.m., samt dommene i rettssakene for begge faser, vil Jernbaneverket utbetale totalt 41,2 millioner. PEAB overfakturerte med andre ord Jernbaneverket med 213,8 millioner i sluttfakturaen.

- Vi er godt fornøyd med at lagmannsretten i all hovedsak har lagt Jernbaneverkets syn til grunn for dommen, og at retten slår fast at Jernbaneverkets praktisering av våre kontraktsbestemmelser var rimelige, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket.

PEABs krav om tilleggsvederlag basert på kost pluss et skjønnsmessig fradrag for egenrisiko ble avvist av domstolen. Retten la også til grunn at PEABs tap i Lysaker-prosjektet skyldes selskapets egne forhold, og at tapet ikke kan belastes Jernbaneverket.