Hektisk arbeidshelg på Hoved- og Dovrebanen

Helgen 4-5. mai skal Jernbaneverket gjøre arbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, samt på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll. Det kjøres buss istedenfor tog.

Arbeidene med nytt dobbeltspor og ny E6 pågår for fullt nord for Minnesund. (Foto: Olav Nordli)Banen er stengt fra og med lørdag 4. mai klokka 07:10 til søndag 5. mai klokka 18:25.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider. (Merk at det går noen få tog mellom Hamar og Lillehammer, og at togene på Gardermobanen går som vanlig fram til Eidsvoll i hele perioden.)

Det er både anleggsarbeid for nytt dobbeltspor langs Mjøsa og mange ulike vedlikeholdsaktiviteter som står på programmet mens banen er stengt.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.
 
- Mens togtrafikken er innstilt benytter vi anledningen til å gjøre arbeider med sprenging, pigging og masseflytting i nærheten av sporet en rekke steder på anlegget. Arbeidene pågår gjennom hele helgen, men det blir ikke sprengninger på nattestid, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Fellesprosjektet.

Blant annet skal det jobbes ved Langset, Ørbekk, Molykkja, Morstua og nord for Strandlykkja stasjon denne helgen.

Vedlikehold
Andre steder på den stengte strekningen – blant annet på Minnesundbrua – gjør Jernbaneverket sveisearbeider og sporvedlikehold, og på Tangen stasjon skal det jobbes med signal- og sikringsanlegget.

I tillegg skal det ryddes skog langs banen, og hogstmaskiner jobber døgnkontinuerlig langs linja mens togene står i helgen. Skogrydding er et viktig tiltak for å unngå dyrepåkjørsler, samt at det gir bedre sikt for lokførere og forhindrer at trær blåser ned over skinnegangen.

Mellom Hamar og Lillehammer skal tekniske anlegg kontrolleres, det skal byttes noen master for kontaktledningsanlegget, samt gjøres ulike forebyggende tiltak mot skader ved store nedbørsmengder. 

Dette inngår i en storjobb som pågår denne våren, hvor Dovrebanen også er stengt på strekningen Hamar-Lillehammer mellom kl. 07.50 og 10.30 alle hverdager fra 29. april til 24. mai.

Hovedbanen
På Hovedbanen blir det også kontroller av de jernbanetekniske anleggene denne helgen. Det skal byttes sviller mellom Haugerseter og Dal, og legges nye gjennomføringsveier for kabler på Dal stasjon. Mellom Jessheim og Eidsvoll skal sporet pakkes. Dette er forebyggende vedlikehold som blir gjort etter at målevognen har vært ute og sjekket hvor sporet trenger å justeres.

- Slikt vedlikehold er svært viktig. Pakking av sporet reduserer mulighetene for at det kan oppstå situasjoner som fører til saktekjøring, sier sporkoordinator Tom Rune Sandmo i Jernbaneverket.