Full aktivitet på Ofotbanen i sommer

Jernbaneverket jobber på høyt gir på Ofotbanen i sommer. Både i Narvik sentrum og på Bjørnfjell skal det bygges døgnkontinuerlig i flere uker.

Jernbanen i Narvik har fått ny bro over Sjøbakken. Foto: Miguel Carazo/ Jernbaneverket.I begynnelsen av juli satte Jernbaneverket i gang omfattende anleggsarbeider på Ofotbanen. Ved Bjørnfjell stasjon startet det tunge grunnarbeider for forlengelse av eksisterende kryssingsspor. I Narvik sentrum blir Fagerneslinja oppgradert til 30 tonn aksellast.

Behovet for økt kapasitet på den 43 kilometer lange Ofotbanen vil øke i de nærmeste årene. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det derfor satt av 1,6 milliarder kroner til flere prosjekter:

•Byggestart på Bjørnfjell
•Oppgradering av Fagerneslinja
•Detaljplanlegging av kryssingsspor på Rombak
•Detaljplanlegging av ny fjernledning for jernbanens strømforsyning

– Kapasitetsbehovet på Ofotbanen vil øke for hvert år som kommer. Byggestart på Bjørnfjell er et resultat av Jernbaneverkets finansieringsavtale med malmselskapet LKAB. I tillegg har vi fått bevilgninger over revidert nasjonalbudsjett i 2013. Derfor skal vi i slutten av dette året sette i gang planlegging av nytt kryssingsspor på Rombak, sier Stein-Hugo Steffensen, prosjektleder for utbyggingen på Ofotbanen.

På Bjørnfjell er grunnarbeider for forlengelse av eksisterende kryssingsspor allerede i gang. Foto: Miguel Carazo/ JernbaneverketTre spor på Bjørnfjell
På Bjørnfjell skal dagens kryssingsspor forlenges til 1100 meter. Arbeidet krever blant annet sprengning av cirka 40 tusen kubikkmeter steinmasser (rundt 80 tusen tonn). Kryssingssporet vil få forlenget snøoverbygg på vestsiden og nytt snøoverbygg på østsiden. I tillegg vil stasjonen få ny plattform for persontog.

Bjørnfjell kryssingsspor har en styringsramme på 260 millioner kroner. Det svenske malmselskapet LKAB skal bidra med 30 prosent av kostnaden. Det nye anlegget skal tas i bruk sommeren 2015.

I perioden 7. juli - 19. august vil Bjørnfjell stasjon være stengt for persontog. Reisende må i denne perioden bruke stasjonene Riksgrënsen på svensk side og Søsterbekk på norsk side. Byggesesongen på Ofotbanen er som regel kort på grunn av været. For å kunne jobbe effektivt uten passerende tog disponerer arbeiderne toglinja mellom 03.30 og 10.00 hver dag frem til 19. august.

På flere steder langs Fagerneslinja måtte grunnen forsterkes for å tåle malmtogenes vekt. Foto: Miguel Carazo/ Jernbaneverket.Stans i trafikken
Den tre kilometer lange Fagerneslinja går mellom containerterminalen på Fagernes og Narvik stasjon i sentrum av byen. Strekningen får i disse dager en oppgradering fra 25 til 30 tonn aksellast. Det muliggjør transport av større mengder malm fra gruvene i Kiruna til Northland Resources’ utskipningsanlegg på Fagernes.

Fagerneslinja er stengt i ukene 28 og 29. I denne korte perioden skal hovedentreprenør PEAB legge nye ballast, sviller og skinner, samt montere en 50 meter lang stålbru i Sjøbakken. Arbeidet går døgnet rundt og har satt i sving 150 personer fra 12 ulike firmaer.

 – Vi har daglige koordineringsmøter med entreprenørene. Tekniske utfordringer og avklaringer løses i tett samarbeid med entreprenøren og iverksettes umiddelbart, sier Tor Gunnar Pedersen, delprosjektleder for oppgradering av Fagerneslinja.

Vedlikeholdet også i gang
Jernbaneverket er også i gang med sin årlige vedlikeholdsperiode på Ofotbanen. Trafikken på strekningen Narvik-Kiruna er koordinert mellom Trafikverket, Jernbaneverket og togselskapene.

– I år jobber vi  i ukene fra  28 og til 39. I denne perioden reduserer malmselskapet LKAB sin trafikk fra 10 til 9 malmtog per dag i hver retning.  Noen av disse togene kjører tettere etter en annen rute for å frigi disponeringstider på cirka 6-7 timer hver natt.  Noen godstog får også endret rutetid i perioden. Alle persontog går som normalt, sier banesjef Thor Brækkan.

På Ofotbanen har Jernbaneverket følgende vedlikeholdsprosjekter i banearbeidsperioden 2013:

  • Svillebytte ca 5.800 stk (Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS)
  • Skinnebytte ca 8.800 skinnemeter (Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS)
  • Ut- og inntransport sviller/skinner (Jernbaneverket)
  • Utskifting snøoverbygg ca 150 m (NLI Construction)
  • Sporforenkling Narvik st. Vest. (PEAB/Jernbaneverket Utbygging)
  • Sliping av skinner og sporveksler (Speno)
  • Sporvekselvedlikehold (Jernbaneverket)
  • Reparasjonssveising (Jernbaneverket)
  • Generisk vedlikehold signal, elkraft og linjen (Jernbaneverket)


Sporbygging langs Fagerneslinja i Narvik sentrum i regi av entreprenøren Leonhard Weiss. Foto: Miguel Carazo/ Jernbaneverket.