Flomrydding og vedlikehold på Dovrebanen og Hovedbanen

Helgen 22.-23. juni skal Jernbaneverket gjøre arbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås, samt på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker din avgang.

Dovrebanen er stengt fra og med lørdag 22. juni klokka 04:00 til søndag 23. juni klokka 23:00. Hovedbanen fra Kløfta-Eidsvoll er stengt  fra og med lørdag 22. juni klokka 04:00 til søndag 23. juni klokka 18:15

Vedlikehold

Mellom Kløfta og Dombås skal det foregå rensing av stikkrenner mellom Bøn-Eidsvoll. Espa, Bergseng-Lillehammer og mellom Otta-Dombås. Ved Lillehammer stasjon skal det monteres opp nye gjerder som gikk tapt under flommen. Fra Moelv stasjon til Brøttum skal det kjøres forberedende renseverk og etablere nye føringsveier for kabler. Det skal også kjøres en maskin som renser pukken i sporet mellom Vinstra og Kvam. 
På Hovedbanen skal det utføres signaltekniske sikkerhetstiltak på Dal Stasjon. I tillegg skal det gjøres sporjusteringsarbeider mellom Kløfta og Bøn.

- Mye av arbeidet vi gjør denne helgen er etterarbeid etter flommen. Stikkrennene renser vi ved jevne mellomrom for å gjøre jernbanen bedre rustet mot store vannmengder. Vedlikeholdsarbeider er svært viktig for å forebygge at feil skal oppstå i fremtiden sier 

prosjektleder, Sigbjørn Korsgård.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei etter planen står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015. 

- Mens togtrafikken er innstilt gjør vi arbeider med sprenging, pigging og masseflytting i nærheten av sporet flere steder på anlegget, blant annet fra Strandlykkja stasjon og nordover. Det skal også legges inn en ny stikkrenne på denne strekningen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Fellesprosjektet.