Dovrebanen åpnet i Gudbrandsdalen

Mandag ettermiddag 17/6 ble Dovrebanen åpnet for trafikk på hele strekningen etter flomskadene i Gudbrandsdalen. Det er redusert hastighet den første tiden.

Gjenoppbygget bane ved Hundorp. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Mandag vil det bare bli kjørt godstrafikk i Gudbrandsdalen. NSB vil starte opp med persontrafikk fra tirsdag morgen 18.juni, og første persontog blir formiddagstogene mellom Oslo og Trondheim, togene 41 og 42.

-Den første tiden vil det være redusert hastighet til 70 kilometer i timen hele veien mellom Lillehammer og Dombås, opplyser togdriftsleder Knut Olsen i Jernbaneverket på Hamar. - Vi har i tillegg ni punkter på til sammen 10 kilometer der hastigheten må ned til 40 km/t, sier Olsen. Beregninger viser at dette vil føre til ca en halv times økt kjøretid på strekningen. -Vi skal foreta vurderinger av når vi kan øke til ordinær linjehastighet igjen, men vi vil først overvåke situasjonen nøye, sier Olsen.

Jernbaneverket har gjennom de nesten fire ukene som har gått siden uvær og flom raserte Dovrebanen på lange strekninger hatt en omfattende jobb med å sette banen i stand igjen. Arbeidet med dette er ikke ferdig og vil pågå hele resten av året og ventelig også inn i 2014. Hele fyllinger er bygget opp på nytt, det er lagt inn et stort antall nye stikkrenner, det er gravd nye grøfter og det foretatt forsterkning av mange fyllinger som har fått skader.Les mer om dette arbeidet her.Mens Dovrebanen har vært stengt har godstrafikken blitt kjørt over Rørosbanen med fem ekstre tog i hver retning, altså ti tog i døgnet.