Demonstrasjon for nordisk transportplan

160 mennesker – blant dem et kobbel av samfunnstopper på begge sider av grensen – deltok onsdag i et demonstrasjonstog for en bedre jernbaneforbindelse mellom Norge, Sverige og Danmark. Flere etterlyste en nordisk transportplan med vekt på jernbane.

- Dobbeltspor til Halden må ses på som et første skritt mot en moderne jernbaneforbindelse til kontinentet, sa Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) da han ønsket velkommen ombord på Demonstrasjonstoget – for anledningen et flytog som gikk tur-retur Oslo-Halden.

Lyntog og gods

På togturen, som ble arrangert av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Foreningen Norden, ble det holdt en rekke appeller og arrangert flere paneldebatter. Noen, anført av Foreningen Norden, gikk så langt som å snakke om en lyntogforbindelse på to og en halv time mellom Oslo og København via Göteborg – innenfor “den skandinaviske åttemillionersbyen”. Andre nøyde seg med å snakke om intercity og kortsiktige, konkrete tiltak for å sikre økt godstransport på bane inn og ut av landet.

Flytoget med 160 “demonstranter” stoppet flere steder gjennom Østfold. Dette bildet er fra Halden. Foto: Tore Holtet.

 

Milliarder å hente

Arrangørene av togturen vil ha en nordisk samferdselspolitikk – i forlengelsen av grenseoverskridende prosjekter som Svinesundsbrua og Øresunsbroen. Den 13 år gamle forbindelsen mellom Danmark og Sverige sparer årlig Sverige for 1,5 milliarder i arbeidsledighetstrygd fordi svensker arbeider i Danmark. De samme svenskene bidrar til 6,6 milliarder kroner i økt vekst i den danske økonomien.

Ifølge en analyse som ble presentert av konsulentselskapet Cowi, vil en full utbygging av Østfoldbanen med dobbeltspor til Halden gi en mernytte på over 11 milliarder kroner over en 25 års-periode. Årsaken er økt produktivitet som følge av økt frekvens og redusert arbeidstid.


 

I nasjonens interesse

- Det aller viktigste med denne togturen er å vise mulighetene. Her kan vi etablere en skandinavisk arbeidsregion som kan konkurrere med andre europeiske regioner. Dette bør være i hele nasjonens interesse, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth (Ap). Han viser dessuten til at det daglig passerer 2300 lastebiler over Svinesund fordi jernbaneinfrastrukturen ikke er tilfredsstillende. Og bygges ikke Østfoldbanen raskt ut, vil fort veikapasiteten bli sprengt.

Haabeth understreker behovet for å etablere bedre norsk-svenske allianser for å se jernbanen på begge sider av grensen i sammenheng og at det nå er oppnådd god kontakt med Västra Götalandsregionen.

Men når det ligger sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og kontinentet, er et annet spørsmål. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) ga uttrykk for det vil bli tøft å nå målet om et ferdig utbygd intercitynett i 2030.