Arbeidshelg på seks baner

Den siste augusthelga gjør Jernbaneverket et krafttak for vedlikehold på Østfoldbanens begge linjer, Drammenbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Sørlandsbanen.

Kontaktledningen (togenes kjørestrøm) skal kontrolleres på Østre linje. Foto: Cathrine Riis/ Jernbaneverket.Østfoldbanen: Østre og Vestre
På Østfoldbanen skal Jernbaneverket jobbe både med vedlikehold, forberedelser til Follobanen og nye Ski hensetting. Begge linjer er stengt fra lørdag 31. august kl. 01:10 til og med mandag 02. september kl. 02:00. Se NSBs nettside for mer om trafikkavviklingen på Østfoldbanen.  

Ved Oslo S på Loenga skal det foregå enkelte forberedelser til Follobanen, blant annet kabel – og gravearbeider samt pakking av pukk rundt skinnegangen.  Jernbaneverket skal også fortsette arbeidet med de nye sporvekslene på Kolbotn og sørge for at de har tilstrekkelig varme til å tåle vinteren, og på Holmlia skal det foregå arbeider på strømforsyningen ved omformerstasjonen.
Mellom Ski og Ås jobber Jernbaneverket med kabelføringer knyttet til de nye parkeringssporene for tog på Ski stasjon, det såkalte hensettingsanlegget.

- Vi kontrollerer og vedlikeholder sporet mellom Ski og Moss, og det foregår signalarbeider på Hølen i tilknytning til nye sporveksler, sier banesjef Tormod Bergerud.

I Moss foregår det rivearbeider ved den nedlagte Peterson-fabrikken tett inn til sporet.
- Mellom Råde og Onsøy bytter vi sviller samt en sporveksel på Onsøy, sier Bergerud. - Fra Moss og til Halden skal vi også pakke sporet med pakkmaskin.

Av hensyn til sikkerheten skal Jernbaneverket også felle trær mellom Fredrikstad og Lisleby. Trefelling forhindrer at trær blåser ned over linje, og det gir bedre sikt for lokførerne.

Statens vegvesen benytter anledningen mens togene står til å vedlikeholde E6- brua over jernbanen på Sandesund, og Jernbaneverket fjerner en planovergang på Sandesund. Videre mot Sarpsborg skal det foregår ulike tele – og elektroarbeider samt sporarbeider mellom Sarsborg og Skjeberg. Mellom Halden og Aspedammen foregår det fjellsikring.

 På Østre linje skal Jernbaneverket kontrollere og vedlikeholde strømforsyningsanlegget, samt at det foregår enkelte arbeider på det nye signalanlegget for Østre linje.

Egersund stasjon: Her blir det også arbeider i helga. Foto: Henning Lode/ Jernbaneverket.Sørlandsbanen: Vigrestad-Helleland  
Fra lørdag 31.08. klokken 19:00 og frem til søndag klokken 15.00 er strekningen Vigrestad-Helleland stengt og det kjøres buss for tog. Jernbaneverket foretar planlagt oppgradering og vedlikeholdsarbeid. Les mer omtrafikkavviklingen hos NSB.

Det mest omfattende arbeidet vil være når det skal strekkes om lag 1700 meter med ny kontaktledning på strekningen mellom Egersund og Helleland. Det er tidligere montert anslagsvis 900 meter og dette blir forlengelsen av det som til slutt skal bli 62 km med helt ny kontaktledning mellom Kjelland omformer og Sandnes. Nytt anlegg skal opp og det gamle fjernes.

-De ulempene reisende nå har med at toget ikke går i helgen, vil de på sikt dra nytte av ved at toget vil gå når mye annet står, sier banesjef Stian Wesøy. - Vi bygger et nytt robust kontaktledningsanlegg som skal tåle det mest ekstreme været Jæren kan by på. Dagens kontaktanlegg har problemer med å greie vindstyrker over 20m/sek. Nytt anlegg vil greie 37m/sek – og det er mye vind!

Drammenbanen: Asker-Drammen
Jernbaneverket jobber mellom Asker og Drammen fra lørdag 31. august kl. 01.10 til og med søndag 01. september kl. 12.45. Mer om trafikkavviklingen på Drammenbanen du hos NSB og Flytoget

Ved Brakerøya skal Jernbaneverket bytte to sporveksler, og med nye veksler vil de reisende oppleve færre feil. Mellom Brakerøya og Lier monterer Jernbaneverket såkalte akustiske hjulskadedetektorer som fanger opp om togene har hjulskader som kan skade skinnegangen.  I tillegg blir det kontroller av sporet fra Asker og til Brakerøya, inkludert stålbrua mellom Brakerøya og Drammen stasjon og kontroller av strømforsyningsanlegget for togene.

 
Nordlandsbanen
Jernbaneverket skal bygge ny holdeplass på Værnes lufthavn og førstkommende fredag starter de forberedende arbeidene. I løpet av de neste ukene skal den nordre delen av plattformen og den eksisterende adkomsten rives. Dette omfatter gangbrua, heisen og rulletrappene.
– Holdeplassen skal være i drift i hele anleggsperioden og arbeidene skal derfor gjennomføres i to faser, forteller delprosjektleder Kristian Tøndel. Fram til våren neste år skal arbeidene pågå på den nordre delen av holdeplassen. Der skal det bygges ny plattform med tak, klimatisert venterom ny heis, trapp og to nye rulletrapper. Når denne delen av holdeplassen er klar til å tas i bruk, starter arbeidene med den søndre delen av holdeplassen. – Vi har bygd en midlertidig adkomstvei til den søndre delen av plattformen slik at de reisende skal komme seg trygt til og fra toget, forteller Tøndel.

I tillegg gjør Jernbaneverket en rekke vedlikeholdsarbeider fra Trondheim til Verdal denne helga.
Mellom Trondheim og Vikhammer blir det vegetasjonsrydding, rutinekontroller av anlegget og sporarbeider, og på Leangen stasjon skal det foregå anleggsforberedelser for å forlenge Bromstadveien. 

Mellom Vikhammer – Midtsand bytter Jernbaneverket sviller, og på Hommelvik og Hell stasjoner blir det sporvekselarbeider og kontroller. Mellom Skogn og Verdal skal skinnegangen slipes. Dette gir økt levetid på skinnene, og en jevnere og mer behagelig reise for de som sitter i toget.


Meråkerbanen
Jernbaneverket skal jobbe med fjellsikringsarbeider mellom Gudå og Kopperå.