Arbeidshelg på Østfoldbanen

Østfoldbanen er stengt for togtrafikk fra lørdag 8. juni klokka 13:10 til søndag 9. juni klokka 13:00. I denne perioden skal Jernbaneverket utføre planlagte arbeider. Togene erstattes med buss.

– Førstkommende helg skal vi utføre vedlikeholdsarbeider mellom Ski og Vestby, forteller kommunikasjonsrådgiver Randi Folke-Olsen.
– I tillegg skal vi gjøre sporarbeider på Vestby, på Hølen skal det jobbes på sporvekslenes drivmaskiner og i Fredrikstad skal det byttes sviller. Det blir også jobbet med ERTMS-prosjektet mellom Mysen og Sarpsborg.

Forberedende arbeider for Follobanen3D-illustrasjon av Follobanen fra Oslo S og inn i Ekebergåsen. Førstkommende helg skal det utføres forberedende arbeider for Follobanen. Illustrasjon: ViaNova og Jernbaneverket.
Follobaneprosjektet skal arbeide ved Middelalderparken/Klypen, Loenga og på Sjursøya.
– Hensikten med arbeidene er å forberede byggingen av Follobanen, det planlagte dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski som i samspill med Østfoldbanen skal gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S, forteller kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth.

Vi skal utføre mindre gravearbeider langs jernbanesporene ved Middelalderparken/Klypen, på Loenga og langs Østfoldbanen ved Sjursøya. I tillegg skal vi flytte trafoer, gjøre grunnundersøkelser og bore stålrør ned til fjell ved Sjursøya.

Arbeidene vil også pågå på nattetid og dessverre vil det bli noe støy. Det er imidlertid ikke forventet at arbeidet skal forstyrre nattesøvnen. Innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og kl. 01.00 vil bli respektert. Jernbaneverket har som mål å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene.

Ski stasjon
Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog på den sydlige delen av Ski stasjon. Området med de nye sporene skal stå ferdig sommeren 2014 og gi plass til parkering av åtte lokaltogsett.
 
Som et ledd i dette prosjektet skal det denne helga bl.a. jobbes med ombygging av anlegget for togenes kjørestrøm (kontaktledningen) på stasjonsområdet.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Follobanen: Gunnar Børseth - 906 38 626
Østfoldbanen: Randi Folke-Olsen - 400 06 200