Arbeidshelg på Dovre- og Trønderbanen og Kongsvingerbanen

I helgen 15. - 17. juni 2013 går det ikke vanlige person- eller godstog på Dovre- og Trønderbanen og Kongsvingerbanen, men Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner vil bruke sporet under hele perioden.

Ved Heimdal stasjon byttes sviller og skinner i spor 1.

På Lundamo stasjon byttes komplett en sporveksel.

På Oppdal skal det arbeides ved stasjonen; blant annet fjerning av en sporveksel.

På Dovreplatået er det forskjellig vedlikeholdsarbeid både på Vålåsjø og Hjerkinn. Det samme skjer også i byens nærområde ved Stavne. I forbindelse med disse arbeidene i jernbanesporet stenges to planoverganger i Melhus deler av lørdag 15. juni 2013: Hofstad planovergang mellom Ler og Søberg stenges mellom klokken 07:00 og 24:00. Lerli planovergang mellom Melhus og Nypan stenges mellom klokken 14:00 og 23:00.

Jernbaneverkets plattformprosjekt benytter helgen til å utføre døgnkontinuerlig anleggsarbeid ved Trondheim S. Det skal støpes fundamenter til fremtidig bebyggelse over plattformen, forberede bygging av heis fra trafikkhallen og ned til gangtunnelen, forberede renovering av gangtunnelen og flytting av maskiner og utstyr på anleggsområdet.

-Vi begynner arbeidet fredag 14. juni klokken 23.40 og avslutter mandag 17. juni klokken 04.30, forteller prosjektleder Ingunn Ramdal.

Langs hele banen vil det i helgen være generelt vedlikeholdsarbeid i sporet – og Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner vil være i aksjon, så det er både forbudt og farlig å oppholde seg i eller for nær sporet.

 

Kongsvingerbanen

Også på Kongsvingerbanen er det hektisk aktivitet i helgen. Jernbaneverket jobber fra 05.00 den 15. juni til klokken 20.00 den 16. juni. I denne perioden vil det ikke gå tog på strekningen. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker din avgang.

Jernbaneverket skal gjøre vedlikehold på sporet ved Fetsund stasjon og stasjonsbygningene på Blaker skal fornyes i løpet av helgen. For å benytte den togfrie perioden best mulig, skal også sporet mellom Lillestrøm og Årnes pakkes. Det vil også bli en del andre sporarbeider på Lillestrøm.

-Vedlikeholdsarbeidet gjør vi for å forebygge at feil skal oppstå i fremtiden. Arbeidet er svært viktig og vil bidra til å opprettholde stabile og punktlige togavganger for de reisende, sier sporkoordinator Børre Karlsen.

I tillegg skal det gjøres kontroll på kjøreledningen mellom Rånåsfoss og Disenå, og det allerede påbegynte arbeidet med Kongsvinger hensettingspor vil fortsette i helgen.

Ytterligere informasjon:

Dovre- og Trønderbanen: Faglig leder Ivar Lauritzen, mobiltelefon: 916 72 644.

Trondheim S: Prosjektleder Ingunn Ramdal, mobiltelefon: 950 37 525.