Arbeidshelg med togstopp på Kongsvingerbanen

I helgen blir det 36-timers togstopp på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Fetsund på grunn av anleggsarbeider. Strømmen slås av kl. 06:00 lørdag morgen 10. august og igangsettes igjen kl.18:00 søndag 11.august

 I perioden er det hovedsakelig signalarbeider som skal utføres på anleggsprosjektene i Lillestrøm.  Det skal stekkes kontaktledning i spor 12, det vil si sporet mot Vigernes, og signalanlegget skal sluttkontrolleres.

Spor 12 (mot Vigernes) har vært stengt siden juni og blir satt i drift igjen etter helgens togbrudd. På driftsbanegården i Fabrikkgata i Lillestrrøm vil det pågå arbeider med bygging av nye spor på den nye driftsbasen som er under etablering.

Støyskjermen som ble satt opp langs spor 13 mot Nesa i fjor, har allerede vært utsatt for tagging, og dette vil også bli fjernet i løpet av helgen.

Det vil kunne pågå mindre arbeider på natten, men disse vil ikke være av støyende art.

Jernbaneundergangen i Nesgata har vært stengt for all ferdsel siden juni, og vil bli åpnet for gående og syklende torsdag 15.august. Det beregnes at undergangen åpnes for biltrafikk i midten av september.

Det vil gå buss for tog på stekningen under togstoppen.