Helgearbeid på Spikkestadbanen

Spikkestadbanen er stengt for togtrafikk fra lørdag 2. november klokken 03.00 til mandag 4. november klokken 03.00. Sjekk på NSBs nettsider hvordan dette påvirker ditt tog.

I forbindelse med arbeid med ny fylkesvei 204 ved Heggedal stasjon, skal Statens vegvesenl bygge ny bro over jernbanelinjen i Heggedal. Arbeidet i helgen er en del av jobben med denne.  

-I helgen vil det bli spunting, boring av foringsrør og senkning av kontaktledningen ved Heggedal, sier Tore Steimoen i Statens vegvesen.

Det vil bli redusert fremkommelighet gjennom anlegget, og det må påregnes noe støy.

-Vi i Jernbaneverket er glade for at arbeidet med ny bro på Heggedal nå er i gang. På sikt medfører jo dette at vi kan fjerne planovergangen på Heggedal, og slik får vi en mye sikrere måte for folk å krysse sporet på, sier banesjef Guttorm Moss.

Samtidig som Statens vegvesen arbeider med broen, benytter Jernbaneverket den togfrie helgen til å gjøre forebyggende vedlikehold på kjøreledningen, samt jernbanetekniske kontroller på Spikkestadbanen.

Planovergangen er planlagt fjernet i 2015.

Arbeidet vil fortsette i helgene 23. – 25. november og 30. november – 2. desember.