91 % av investeringsbudsjettet brukes eksternt

Mer enn 91 prosent av Jernbaneverkets investeringsbudsjett brukes i leverandørmarkedet. Jernbaneverket legger opp til å rendyrke rollen som byggherre og ønsker forutsigbare rammebetingelser.

Bygging av nytt dobbeltspor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Har bygget sakte og dyrt

 – Jernbaneverket har tidligere bygget for sakte og for dyrt, sier Jernbaneverkets direktør for leverandør og marked, Michael Bors. -Hovedårsaken har vært dårlige rammebetingelser for effektiv utbygging. - For å endre på dette må vi få andre rammebetingelser. - Det er veldig positivt at vi nå opplever entusiasme og positive holdninger til Jernbaneverket og til toget som framkomstmiddel både i opinionen og blant politikerne, sier Bors.

Forutsigbarhet

 I møtet med sentrale stortingspolitikere, næringslivs- og fagfolk på Høyres jernbaneseminar nylig, la Bors fram hva som må til for å få til en effektiv jernbaneutbygging:
 – Forutsigbar finansiering, mer effektive reguleringsprosesser, helhetlige utbygginger og en definert ferdig-dato på nye prosjekter. Med slike betingelser på plass vil vi få større kontrakter, vi vil tiltrekke oss ny kompetanse, utenlandske selskaper og få en langsiktighet i markedet.Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket.

 – Med andre ord får vi mer jernbane for pengene og rammebetingelsene er det viktigste for å få det til, sier direktøren for leverandør og marked.

Snuoperasjon i Jernbaneverket

Michael Bors la ikke skjul på at det har foregått en omfattende snuoperasjon i Jernbaneverket de siste årene. Han arbeidet i Jernbaneverket i perioden 2002 til 2007 før han kom tilbake for vel ett år siden. – Jeg kom tilbake til en mye mer dynamisk og moderne organisasjon, sier Michael Bors og understreker at Jernbaneverket nå har en bratt læringskurve. - Årsaken er selvfølgelig at det har kommet mer penger, større interesse for jernbaneutbygging og at jernbanen er mye mer på dagsorden enn før, sier Bors. Men også at ledelsen har satt et veldig trykk på modernisering av virksomheten internt, sier han. Det har kommet inn nye folk i ledelsen, her i Jernbaneverket Utbygging har vi blant annet fått inn flere prosjektledere fra Hydro som bidrar til et offensivt fokus på å få avkastning på kapitalen vi investerer. – Det som nå skjer hos oss i Jernbaneverket, ble veldig godt mottatt av både politikere, næringsliv og fagfolk, forteller Bors.

Byggherrerolle

Jernbaneverkets prioriteringer er sikkerhet,  punktlighet og regularitet, vedlikehold av eksisterende baner og nye investeringer.  
Bors legger vekt på at Jernbaneverket vil rendyrke en effektiv og dynamisk byggherrerolle som skal stå for styring og ledelse av prosjektene. Flest mulig av oppgavene skal løses i leverandørmarkedet, men Jernbaneverket skal ivareta sektoransvaret. For å opprettholde bestillerkompetansen kan mindre oppgaver utføres internt.
 
– I 2012 ble 91,5 % av Jernbaneverkets investeringsbudsjekk anvendt i leverandørmarkedet, sier Michael Bors. Resten gikk til å kjøpe grunn og til administrasjon. I 2009 måtte Jernbaneverket levere tilbake 700 millioner kroner på investeringsbudsjettet som vi ikke greide å bruke opp, i fjor ble hele summen benyttet, sier Bors. -Før manglet vi planer, nå har vi dem klare, sier han.