Vestfoldbanen stengt ved Nykirke

OPPDATERT kl. 16:30: NSB Berging og Beredskap, som skal fjerne togsettet ved Nykirke, har kalkulert jobben til å ta lengre tid enn tidligere antatt. Sannsynligvis kan ikke Jernbaneverket starte med sitt arbeid før mandag. Banen kan da tidligst åpne onsdag. Neste prognose for åpning blir gitt her mandag kl. 12:00

Først når togsettet er fjernet kan arbeidet med å reparere banen ta til. Banen er skadet over en lengde på 150 meter. Istandsettelse innebærer skifte av 300 meter med skinner, 350 sviller og to master for kontaktledning. Nå kommer i tillegg et større arbeid med å få på plass kontaktledningen igjen ettersom den nå fjernes for å gi plass til mobilkranene. Det er fortsatt uklart hvor store skader det er på tele-/IT-kabler.

 Se forøvrig også www.nsb.no for informasjon om trafikkavviklingen.

Inntil videre går det tog sørover til Holmestrand og nordover til Tønsberg. Mellom disse to stasjonene blir det satt opp busser.

Presisering

I en nettartikkel på aftenposten.no blir det påstått at "Jernbaneverket utelukker at det var noe galt med sporene". Denne påstanden blir videreforedlet i fredagens papirutgave av Aftenposten. Jernbaneverket vil presisere at det er politiet og Statens havarikommisjon for transport sin oppgave å finne ut av årsaken til hendelsen, og at undersøkelser av de tekniske forholdene ved banen er en del av dette.

 NSB Berging og Beredskap har fått manøvrert inn mobilkran og er klar til å begynne den omfattende jobben med å fjerne togsettet ved Nykirke. Foto: Freddy Samson Fagerheim