Utvider sms-oblat for pendlere

- Pendlerparkering med sms-oblat var vellykket på Kolbotn og Lørenskog, fastslår prosjektleder Kamal Kamboj. Derfor viderefører vi løsningen og utvider til Ski og Asker fra 1. juli.

Kløfta stasjon får sms-oblat til høsten. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.Jernbaneverket har testet ut pendlerparkering med sms-betaling på stasjonene Kolbotn og Lørenskog siden 1. mars. Hensikten var å unngå at bilister som ikke skal ta toget tar plassene på pendlerparkeringen.

- Tellinger viser at det nå er flere plasser tilgjengelig på Lørenskog, sier Kamboj. Dette betyr at også pendlere kan ha fleksibel arbeidstid og allikevel ha muligheten til å parkere ved stasjonen.

På Kolbotn har Jernbaneverket også inngått avtale om redusert pris i et nærliggende parkeringshus for pendlerne. Dette gir 200 flere plasser. Den 1. juli innføres sms-oblaten også på Ski og Asker.  Her har NSB delt ut parkeringsoblater fra billettlukene, men 30. juni stenges lukene for godt.

- Sms-oblaten blir derfor innført for å fortsette prioriteringen av pendlerne på parkeringsplassene på disse to store, viktige stasjonene, sier Kamboj.

I løpet av juni kommer det mer informasjon på Asker og Ski om hvordan sms-oblaten fungerer. På Asker blir Flytoget med i ordningen i løpet av høsten. Inntil videre fortsetter Flytoget som tidligere.
 - Vi planlegger videre utvidelser til høsten, forteller Kamboj. Da står blant annet Jessheim og Kløfta for tur.
 
Pendlerforslag forbedrer løsningen
Jernbaneverket og selskapet mPark som drifter ordningen hadde mange kundehenvendelser fra Kolbotn og Lørenskog i oppstartsfasen.
- Når vi viderefører sms-oblaten tar vi med oss to forslag fra kunder for å forbedre løsningen, sier Kamboj.

Nye oblater lages som flyttbare kort til bruk for pendlere som veksler mellom flere biler, men alle som kan selvfølgelig fortsette å bruke klistremerkeoblaten.
- I tillegg blir det gratis å parkere på pendlerplassene etter kl 17, forteller Kamboj, men på korttidsplasser gjelder egne regler.

Enkelte opplevde at reisekort kjøpt fra Ruter ikke ble registrert automatisk via sms, men disse spørsmålene ble løst hos mParks kundeservice.
- Vi har jobbet hele tiden med å forbedre den tekniske løsningen, opplyser Kamboj, og vårt inntrykk er at det nå fungerer i de fleste tilfellene.