Undergangen på Moelv er åpnet for reisende

Jernbaneverket har bygd to nye plattformer og en undergang på Moelv stasjon. Plattform til spor 2 ble tatt i bruk i desember 2011, og plattform til spor 1 i juni 2012. Denne uken ble undergangen på stasjonen åpnet for reisende.

Undergangen på stasjonen er nå åpnet for reisende. Foto: Hedda NossenMellomplattformen på Moelv stasjon var for kort for togene som trafikkerer Dovrebanen. Den var i tillegg lav, smal og i dårlig forfatning. - For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten på stasjonen har vi bygd ny plattform til spor 2 og revet den gamle mellomplattformen. Vi har også bygd ny plattform til spor 1, forteller prosjektleder Harald Tanum. Atkomsten til mellomplattformen gikk via en planovergang. Planovergangen er revet og erstattet av en undergang med trapp og heis på begge sider. Denne ble åpnet for reisende mandag 29. oktober.

I deler av anleggsperioden har det vært retningsdrift på Moelv stasjon. Det vil si at nordgående tog har kjørt i spor 1, mens sørgående tog har kjørt i spor 2. Fra og med mandag 29. oktober vil det ikke være retningsdrift på stasjonen. Det vil si at de fleste tog kjører i spor 1, og at spor 2 benyttes når togene krysser på Moelv. Jernbaneverket ber de reisende se på monitorer og lytte til beskjeder over høyttaleranlegget for informasjon om hvilket spor toget deres går i.

Reisende som bruker Moelv stasjon har måttet tilpasse seg flere ulemper som anleggsarbeidene har medført. Blant annet har gangveien mellom plattformene vært lang i deler av anleggsperioden. – Vi er veldig takknemlige for tålmodigheten de reisende har vist under anleggsarbeidene og håper de nå vil få glede av den fornyede stasjonen, sier Tanum.

Moelv stasjon før og etter oppgraderingen. Foto: Njål Svingheim/Hedda Nossen