Tydelig byggherre og større kontrakter

Jernbaneverket forbereder seg på å bygge en moderne, norsk jernbane i høyt tempo: – Vi blir en tydeligere byggherre, varsler utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen. Større kontrakter gir økt konkurranse med flere internasjonale aktører. Det gir i neste omgang økt jernbanekompetanse og mer jernbane for pengene.

- Når vi bygger små parseller, slik som vi historisk har gjort, blir det dyrt, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.<Foto: Øystein Grue </strong> 

Jernbanemagasinet har i kommende nummer et større intervju med utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen, der han viser til at Jernbaneverket er på god vei til å ta et nytt grep om jernbaneutbyggingen. Et av flere eksempler på det er at den minste utbyggingskontrakten dette året ligger på én milliard kroner.

Må forplikte seg

Men han, Jernbaneverket og entreprenørbransjen er helt avhengig av forutsigbarhet.
- Med usikre rammebetingelser som årlige bevilgninger, lang planleggingshorisont og små parseller blir resultatet at vi bygger seint og dyrt. Det ønsker vi å gjøre noe med, men da må politikerne forplikte seg. Da må vi vite at oppgavene kommer, ellers klarer ikke leverandørene å holde på kompetansen. Hvis den heller ikke lenger finnes i Jernbaneverket, vil enhver utbygging bli veldig kostbar, advarer Nikolaisen.
Den strategien som vil gi mest igjen for pengene, er større bygg- og anleggskontrakter, større og mer tverrfaglige jernbanetekniske kontrakter og signalarbeider på rammeavtale. Det er det Jernbaneverket streber mot.
- Vi må ha en effektiv verdikjede hvor leverandørene tar større helhetsansvar for leveransene enn slik det er innenfor jernbanesektoren nå. I dag er etaten på vei dit, men ikke helt i mål. Vi tjener ikke noe på å sette ut oppgaver som markedet ikke har forutsetninger for å ta. Da blir det ikke bedre, men dyrere. Strategien vår er avhengig av et kompetent leverandørmarked, understreker Nikolaisen.

Byggherren

- For Jernbaneverkets del er det viktig med leverandørutvikling fordi vi er den eneste kunden på jernbane i Norge. Det er bare vi som skal ha bygd jernbane.- Jeg ser mye i Jernbaneverket i dag som kan borge for mye bra i framtida, sier Jon Sandnes i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Leverandørene på sin side er avhengig av tillit til at de får oppgaver, at det skal bygges noe, ellers er det bortkastet for dem å bygge opp kompetanse på jernbane. Det har ingen hensikt for oss å ha en finurlig leverandørstrategi hvis det ikke er noe marked der som har kompetanse på det vi etterspør. Kompetanse og leveringskapasitet i markedet kan bare utvikles over tid i samvirke med markedet, understreker Harald V. Nikolaisen.
- Historisk har leverandørmarkedet til jernbanen vært vant til å tenke lite og smått. Derfor er det som skjer nå, spennende, sier administrerende direktør Jon Sandnes i entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i en kommentar.

En utviklingsjobb

I lange perioder ble det bygd så lite jernbane i Norge at det mest praktiske og rimeligste var å sørge for å ha kompetanse i eget hus og bygge selv.
- Det du ikke får kjøpt, må du gjøre selv. Hvis markedet ikke har kompetansen eller hvis det er liten konkurranse i markedet, kan det faktisk være billigere og mer rasjonelt å ha denne kompetansen selv. Et privat monopol er ikke nødvendigvis bedre enn at du styrer selv, sier Nikolaisen.
Når Utbyggingsdivisjonen i dag har tung kompetanse på en rekke områder, har det med slike historiske realiteter å gjøre.
- Når leverandørmarkedet etter hvert får større jernbanekompetanse i eget hus, kan Utbyggingsdivisjonen gi slipp på noe av den kompetansen som er der i dag og rendyrke byggherrerollen, sier Nikolaisen, og utdyper:
- Vi ønsker at leverandørmarkedet skal ta en større del av verdikjeden. Når det skjer, vil vi kunne bli en slankere byggherreorganisasjon fordi vi vil ha tillit til at markedet kan håndtere dette. Men da må det være forutsigbart. Da må vi vite at oppgavene kommer. Vår strategi må utvikles hånd i hanske med hva bransjen klarer å handtere, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen til Jernbanemagasinet.

Nytt nummer

I kommende nummer av magasinet kan du lese mer om moderne jernbaneutbygging – blant annet et intervju med en norsk entreprenør som både tar opp konkurransen med og samarbeider med store internasjonale aktører.
Her er ytterligere noen flere smakebiter fra bladet:
• Historisk innsats for å forberede overgangen til et nytt og langt bedre togtilbud i Oslo-området.
• Nye Alnabru barberes i forhold til opprinnelige utbyggingsplaner.
• Vedlikeholdsinnsatsen gir stor effekt, men Jernbaneverket er bare så vidt i gang med å ta igjen etterslepet på det norske jernbanenettet.
• Ofotbanen trenger nytt dobbeltspor allerede om åtte år.