Trafikkavvik for en bedre jernbane

Både Østfoldbanen og deler av Vestfoldbanen får et vedlikeholdsløft denne helgen. Arbeidene vil bidra til å få en mer robust og pålitelig jernbane.

Vestfoldbanen
Mellom Skien og Tønsberg stopper trafikken fra lørdag 6. oktober kl. 23.30 til søndag 7. oktober kl. 07.30.
I denne perioden skal Jernbaneverket skal jobbe med planovergangen på Hosle. Det i tillegg foregå signalarbeider mellom Sandefjord og Torp.
Togavganger som blir berørt av vedlikeholdsarbeidene erstattes med buss. For mer informasjon om togtrafikken Skien-Tønsberg i denne perioden se NSB sin nettside.

Østfoldbanen
De fleste arbeider vil finne sted langs Østfoldbanen. Trafikken på denne banen stanses fra lørdag 6. oktober kl. 00.50 til mandag 8. oktober kl. 00.50.

Oslo-Ski
– Vi har omfattende arbeider mellom Oslo S og Ski denne helgen. På Loenga ved Oslo S skal vi bytte ut fire sporveksler. Mellom Oslo S og Bekkelaget skal vi justere ballastpukken under jernbanesporet, noe som vil gi bedre kjørekomfort for de reisende, sier banesjef Guttorm Moss.

Jernbaneverket bygger nye hensettingsspor på sørsiden av Ski stasjon.På Ski stasjon skal det også settes inn nye deler i flere sporveksler. Midt på stasjonen skal det utføres tunge grunnarbeider inntil jernbanesporene, dette for framtidig bygging av nye parkeringsspor i sørenden av stasjonen. Statens Vegvesen skal også benytte trafikkbruddet til å bytte en veibro på Langhus.

Gangbroen på Ski stasjon vil være stengt fra lørdag 6. oktober kl. 19.00 til søndag 7. oktober kl. 07.00. Naboer og reisende bes om å benytte fortau i Nordbyveien for å krysse jernbanen.


Moss stasjon
Det blir nattarbeid på Moss stasjon fra kl. 20.00 lørdag kveld til 07.00 søndag. Arbeidet utføres av en gravemaskin og en skinnegående arbeidsmaskin. Støyen i området er beregnet til å være opp mot ca. 65 desibel. Det er Sarpsborg Park og Anlegg skal etablere kabelkanal på begge sider av sporet syd på Moss stasjon. Inne på stasjonen skal det kobles til en høyspenningskabel. Dette arbeidet vil ta ca. tre timer.

Dilling-Kornsjø
Jernbaneverket skal måle skinner mellom Dilling og Kornsjø for å sikre at jernbanen overholder tekniske krav. Det skal også byttes sporkryss på Sandbukta.

Haug-Kornsjø
Seut bru i Fredrikstad skal byttes ut i løpet av helgen. Eksisterende bru er 5, 5 meter lang og veier 22 tonn. – Vi bytter ut den gamle brua med ei ny stålbru som krever mindre vedlikehold og vil gi økt kjørekomfort for de reisende, sier prosjektleder Lars Øxseth.

Ballastspukken skal også justeres mellom Haug og Kornsjø. Komprimering av ballastpukken gir et stabilt spor, men arbeidet vil skape noe støy for de nærmeste naboer. Mellom Lisleby og Skjeberg skal det blant annet foregå fjellrensk for å sikre jernbanesporet mot ras. Samme type jobb skal pågå mellom Halden og Aspedammen. På Ingedal skal det legges nye sviller og veksler.

Råde stasjon
Råde stasjon bygges om. I helgen skal det graves i forbindelse med nedsetting av kummer og avretting av plattformområdet. Dette vil forårsake en del anleggstrafikk som naboene vil kunne merke i løpet av helgen. Det skal også monteres master til togenes kontaktledning.

Østre linje
På Glomma bru mellom Sarpsborg og Spydeberg skal Jernbaneverket bytte sviller.

Togavganger som blir berørt av vedlikeholdsarbeidet erstattes med buss. For mer informasjon om togtrafikken på Østfoldbanen i denne perioden se NSB sin nettside.