Toget skal tilbake til Notodden!

Kjemperaset på Notodden stasjon i juli 2011 medførte et stort prosjekt for gjenoppbygging av stasjonen. Nå er snart sporene klare og i juni skal togene begynne å gå igjen.


................................

Det var enorme dimensjoner over raset som gikk på Notodden natt til 24.juli i fjor. Vannmassene tok med seg det meste av stasjonsområdet  med spor og installasjoner etter ekstreme nedbørsmengder på kort tid. Hele 12000 kubikkmeter masse forsvant og stasjonens spor ble hengende i lufta, mens øvrige installasjoner fulgte med ned i raset. Det ble raskt klart at det ville bli en omfattende jobb å reparere skadene. Også den pågående utbyggingen av fjernstyring med ATC til Notodden ble rammet av raset og det ble besluttet å stenge strekningen Hjuksebø – Notodden fram til både gjenoppbyggingen og ATC/fjernstyringsutbyggingen var ferdig. Arbeidene har pågått siden i fjor høst og nå begynner det å bli skikk på stasjonen igjen!

Fredet

- Vi hadde nok gjort dette på en annen måte dersom ikke Notodden stasjon hadde vært fredet, sier faglig leder linjen, Per Steffensen. Fredningsbestemmelsene gjør at vi har måttet reparere og bruke om igjen mye utstyr som vi ellers ville ha blitt erstattet med nytt, forteller han. Det er vel også sannsynlig at vi ville ha sanert en del av sporene her som vi ikke har bruk for med den trafikken som er her nå. – Men det er likevel en spennende oppgave for oss å gjenskape stasjonen slik den var før raset, legger han til.
Nå legges siste hånd på verket i sporarbeidene. Folk fra Norsk jernbanedrift er i ferd med å bygge opp igjen den siste av en rekke sporveksler. – Her får vi prøvd oss med skikkelig håndverk, sier anleggsleder Reidar Haugland i NJD. Han passer på at de også har med seg noen lærlinger på denne jobben slik at sporvekselbygging de også kan lære å mestre dette. - I dag blir jo veksler nesten alltid kjøpt ferdig fra leverandøren, før var det bygging på stedet som var regelen, sier Haugland.

Hjelp fra Rjukanbanen

- Vi har lykkes med å reparere mye av det utstyret vi har hentet opp igjen fra raset, forteller JBVs byggeleder Erlend Jensen. Det elektriske utstyret på Notodden var gammelt og av typer som ikke lenger brukes. Kontaktledningsmaster er sendt til verksteder for reparasjon og sandblåsing for å kunne brukes om igjen, og vi har ikke minst fått mye utstyr fra den private Rjukanbanens lager. – Vi er veldig glad for den hjelpen vi har fått derfra, sier Jensen. Som kjent er både Tinnosbanen og Rjukanbanen fredet og inngår i Norsk Hydros gamle transportlinje fra Rjukan til Grenland.

Midt i april skal alle sporarbeidene være avsluttet, deretter skal arbeidene med å strekke ny kontaktledning og fullføre fjernstyringsutbyggingen og signalanlegget pågå fram til begynnelsen av juni.  - Vi har hele veien hatt en tett dialog med vernemyndighetene slik at vi er trygge på at gjenoppbyggingen følger vernebestemmelsene. – Nå ser det ut som alt går etter planen og at togene kan rulle til Notodden igjen fra ruteendringen i juni, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Totalt kommer reparasjonsarbeidene etter flommen på Notodden til å koste rundt 36 millioner kroner. I tillegg kommer altså fjernstyringsanlegget der det blant annet nå bygges en egen kabelkanal langs sporet fra Hjuksebø til Notodden.

Elektrifisering?

Selv om Tinnosbanen er elektrisk, mangler det kontaktledning fra Notodden stasjonsområde og ned til Notodden kollektivterminal, en strekning på ca 800 meter. – Vi har fått utført vurderinger av hva det vil koste å både elektrifisere og forlenge plattformen på terminalen, forteller Varnes. Inklusive sikringstiltak mot riksvegen og nærliggende bygninger ser dette ut til komme på nærmere 25 millioner kroner. En slik forbedring er ønskelig, men ikke en del av gjenoppbyggingsprosjektet nå. Vurderingen av om dette skal gjennomføres er overlatt Jernbaneverket sentralt.

Notodden – Tinnoset

Et annet spørsmål som også foreløpig er uløst er gjenoppbyggingen av den ødelagte kontaktledningen på strekningen Notodden – Tinnoset. – Dette er en jobb vi har måttet sette på vent av ressurshensyn, men vi vet den må gjøres, sier banesjefen- Strekningen er fredet og vi skal bygge opp igjen det som er stjålet og ødelagt slik at elektriske tog igjen kan benytte banen. Så snart vi har tilgang på folk og ustyr vil vi gjennomføre dette slik at spenningen kan slås på igjen helt opp til Tinnoset. Det foreligger planer om å etablere et jernbanesenter på Notodden der strekningen Notodden – Tinnoset kan inngå for opplæring av jernbanepersonale i regi av Norsk jernbaneskole.

Fv: Reidar Haugland, Norsk Jernbanedirt og Jernbaneverkets anleggsleder Erlend Jensen, banesjef Bjørn Ståle Varnes og faglig leder linjen Per Steffensen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>