Svillebytte og brufornyelser

På Drammen– Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Drammen – Nordagutu er svillebytte og brufornyelse viktige stikkord for arbeidet i 2012. I tillegg er gjenåpning av banen til Notodden en kjempejobb.

Viktig hverdagsjobb: Utskifting av sviller, som her ved Hokksund, blir en viktig oppgave på Drammen, Vestfold- og Sørlandsbanen fram til Nordagutu i år. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>- Vi planlegger å gjennomføre en stor jobb med utskifting av sviller i år, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Dette skal skje på større partier av Bratsbergbanen og på Sundland skiftestasjon. Også mellom Drammen og Nordagutu på Sørlandsbanen skal det utføres mye svillebytte. Til sammen skal det i baneområdet byttes sviller for ca 24 millioner kroner i år. Årsaken er selvsagt at tilstanden er i ferd med å bli for dårlig på mye av det gamle svilledekket på banene i området. Videre skal to bruer mellom Drammen og Hokksund skiftes ut og ersattes med traubruer i betong. Baneområdet vil også fortsette arbeidet med å fornye stikkrenner på utsatte steder og foreta en del fjell- og rassikring.

Notodden

Som mange husker så forsvant store deler av sporanleggene på Notodden stasjon ned i en avgrunn av rasmasser ved kjemperaset i juli 2011. Et stort prosjekt ble etablert for å bygge opp igjen hele stasjonen med sporanlegg, kontaktledning og signalanlegg, forteller Varnes. Planen er at dette skal stå klart samtidig med ny fjernstyring av strekningen Hjuksebø – Notodden i juni 2012 slik at togtrafikken kan gjenopptas. Mulighetene for elektrifisering av sporet som går fra Notodden stasjon og ned til kollektivterminalen der persontogene har endestasjon er også under vurdering.. – Dette er et omfattende prosjekt der vi legger mye arbeid også i å gjenskape anlegget slik det var før raset gikk, sier Varnes. Baneområdet planlegger også en kartlegging av hva som må til for å kunne gjenåpne strekningen Notodden – Tinnoset for trafikk.

Lier, Drammen og Darbu

I regi av Jernbaneverket Utbygging gjennomføres det nå forlengelse av plattformene på Lier holdeplass. Prosjektet ble startet opp i vinter og begge sideplattformene forlenges i retning mot tunnelen slik at de blir lange nok for to togsett. På Drammen stasjon skal gulvdekket i rampene opp til plattformene fornyes. Den fredede bygningen på Darbu stasjon skal også totalfornyes i tråd med verneforskriftene og arbeidet starter i år. – Vi er glade for at vi nå endelig kan ta fatt på Darbu, det er på høy tid å stanse forfallet på den flott stasjonsbygningen der, sier Varnes.

Vende – og hensettingsspor

I forbindelse med innføringen av ny ruteplan for Østlandet med mange flere togsett i trafikk er det nødvendig med flere vendespor og spor for parkering, såkalte hensettingsspor. I Drammen skal hele sporområdet vest på stasjonen som kalles Skamarken fornyes. Prosjektet gjennomføres i regi av Jernbaneverket Utbygging og sju nye spor med tilhørende installasjoner skal bygges. De tre første av disse skal stå klare til bruk allerede midt i juni i år. Til sammen bygges det her 2800 meter med spor. Også på Sundhaugen mellom Drammen stasjon og Sundland skal spor og installasjoner fornyes i løpet av året.

Vestfoldbanen

Moderniseringen av Vestfoldbanen går videre og tunnelanlegget forbi Holmestrand pågår for fullt. Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke som inkluderer ny Holmestrand stasjon skal åpnes i 2015. Til høsten skjer det også byggestart på den nye banen fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn.