Stort løft for bedre tilgjengelighet

Jernbaneverket ferdigstiller nå nye og forlengede plattformer på mange stasjoner. Med dette er både tilgjengelighet og av- og påstigningsforholdene betydelig forbedret.

Her asfalteres den nye plattformen på Råde stasjon en av de siste dagene i november. <strong> Alle foto: Njål Svingheim</strong>
Jernbaneverket har de siste årene gjennomført en omfattende planlegging og utbygging av plattformer på en lang rekke stasjoner på de fleste banestrekninger. Bakgrunnen er ønsket om bedre tilgjengelighet til toget, bedre og tryggere forhold for av- og påstigning, og innføringen av ny ruteplan med lengre tog. Det er gjennom en forskrift stilt krav om at det skal være plattform til alle togets dører som brukes ved av- og påstigning. På stasjoner med stor trafikk har det derfor vært nødvendig å forlenge mange av plattformene siden de nye togsettene er lengre enn de gamle.

Bedre hverdag Prosjektdirektør Jon Brede Dukan. <strong> Foto: Siri Lied-Endresen</strong>

-Vi er ferdige med alle plattformer som måtte være klare tilrute-endringen nå 9.desember, sier prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Jernbaneverket. På Østlandet innføres den nye rutemodellen med nye og lengre tog, noe som har medført behov for å forlenge plattformene på mange av stasjonene der. I tillegg kommer forskriftskravene om at det skal være plattform til alle dører som benyttes til på- og avstigning, noe som har vært utløsende for nye og forlengede plattformer på en rekke baner rundt om i landet. I sum blir dette et betydelig løft og en stor forbedring i forholdene for togpassasjerene.

Bedre på- og avstigningsforhold og enklere adkomst til plattform og tog gir en bedre hverdag for alle togpassasjerer.

Stramme tidsfrister

-Jeg er veldig fornøyd med den store jobben som er gjennomført på kort tid, sier Dukan. Her er det lagt ned en stor innsats av både vår egen byggherreorganisasjon og alle involverte parter, både i JBV Drift og eksterne entreprenører. – På grunn av stramme tidsfrister for ferdigstilllelse har framdrift vært avgjørende og førende for gjennomføringen av prosjektene, sier Dukan, slik at knapt med tid har vært den største utfordringen under veis. - Derfor er det ekstra tilfredsstillende å se at vi nå klarer å komme i mål, og at alle tog kan stoppe ved stasjonene som forutsatt fra ruteendringen, sier han.

Enda flere kommer

I tillegg er det en del stasjoner og holdeplasser som vil få nye eller forlengede plattformer i løpet av 2015 og også noen som har frist for tiltak til 2019. Det pågår også en omfattende utbygging og modernisering av Voss stasjon på Bergensbanen og av Trondheim stasjon. For enkelte mindre holdeplasser vil kravet om plattform bli løst ved at bare enkelte av togets dører kan benyttes ved av- påstigning. Dette gjelder bare på små holdeplasser med liten trafikk. Jernbaneverket gjennomfører i 2012 investeringer på om lag 850 millioner kroner for å legge til rette for et bedre togtilbud på Østlandet. Til stasjoner og knutepunkter på alle baner investeres det i år for til sammen nærmere en milliard kroner.

Flere kilometer med nye spor

I forbindelse med innføringen av den nye rutemodellen på Østlandet har Jernbaneverket også bygget flere kilometer med hensettings- og vendespor for å ta imot de nye togene. Mange av disse prosjektene er også ferdige nå til ruteendringen, mens noen har frist til desember 2014 da alle tiltakene i forbindelse med ny ruteplan på Østlandet settes i verk.

Fakta:

Stasjoner og holdeplasser med nye eller forlengede plattformer:
Ferdig i 2012:

 • Råde, Østfoldbanen (fase 1 ferdig, skal også få ny p-plass og plattform til spor 2)
 • Lier, Drammenbanen
 • Heggedal, Spikkestadbanen
 • Bulken, Bergensbanen
 • Moelv, Dovrebanen
 • Knapstad, Østfoldbanen, østre linje
 • Marnardal, Sørlandsbanen
 • Nodeland, Sørlandsbanen
 • Frogner, Hovedbanen
 • Dal, Hovedbanen
 • Spikkestad, Spikkestadbanen
 • Hauerseter, Hovedbanen (Ferdig 2011)
 • Skotbu, Østfoldbanen, Østre linje
 • Furumo, Gjøvikbanen
 • Hanaborg, Hovedbanen
 • Valnesfjord, Nordlandsbanen

Våren 2013:

 • Vaksdal, Bergensbanen 
 • Stanghelle, Bergensbanen 
 • Svingen, Kongsvingerbanen 

Ferdig i 2009/10:

 • Stange, Dovrebanen
 • Nordby, Hovedbanen
 • Lilleby, Nordlandsbanen
 • Evenstad, Rørosbanen
 • Røkland, Nordlandsbanen
 • Nydalen, Gjøvikbanen
 • Bergsgrav, Nordlandsbanen
 • Vestfossen, Sørlandsbanen
 • Sparbu, Nordlandsbanen
 • Løten, Rørosbanen
 • Mørkved, Nordlandsbanen
 • Flåm, Flåmsbana
 • Gullhella, Spikkestadbanen
 • Tangen, Dovrebanen
 • Snartemo, Sørlandsbanen
 • Vennesla, Sørlandsbanen (2009)
 • Gyland, Sørlandsbanen (2009)
 • Gol, Bergensbanen (2009)
 • Grua, Gjøvikbanen (2009)
 • Geilo, Bergensbanen (2009)

Hensettings- og vendespor:

 • Lillestrøm, både hensettingsspor og nytt spor 13 retning Kongsvingerbanen.
 • Kongsberg
 • Drammen (Skamarken i 2012, og Sundhaugen i 2013)
 • Eidsvoll
 • Moss
 • Borgestad
 • Høvik (2014)
 • Ski (2014)
 • Skien (2014)
 • Kongsvinger (2013)

Innspurt: Råde er en av flere stasjoner der arbeidene med å få alt klart foregår i dagene før ruteendringen 9.desember. Under følger noen flere eksempler fra stasjoner som har fått nye plattformer i løpet av 2012.

  Lier hp. Drammenbanen

 Heggedal st. Spikkestadbanen.

Nodeland st. Sørlandsbanen.