Storjobb i mål på Alnabru

Alnabru i Oslo er landets travleste godsknutepunkt. Nylig helg ble nedslitte sporveksler byttet ut i løpet av fire hektiske døgn.

Yngve Ottesen (tv) fyller pukk i en veksel sammen med lærlingene Alexander Delimarken og Jeanette Wingeng. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
Den store jobben med utskifting av sporveksler og sporkryss på Alnabru gikk som planlagt og alle spor ble åpnet igjen til tiden etter fire travle dager. Nesten 100 personer var i sving fra 17 – 20.mai.

-Ja, her har folk virkelig stått på gjennom 17.mai og hele helgen, forteller faglig leder linjen i Stor-Oslo Yngve Ottesen. Han har også vært med å planlegge prosjektet på Alnabru og er veldig fornøyd med at den første store delen av sporfornyelsen på landets største og viktigste godsterminal er fullført. 

Rundt 100 personer fra fagene spor, kontaktledning og signal har sammen med folk fra flere entreprenører jobbet på skift for å få ferdig jobben med å skifte ut veksler og kryss i de sterkt trafikkerte sporene inn og ut fra Alnabru i sørenden. Det har også vært mange lærlinger blant mannskapene som har stått på gjennom helgen.

De største elementene som er skiftet er to dobbeltveksler, fire enkeltveksler og en dobbelt kryssveksel. Den siste måtte monteres på stedet på grunn av størrelsen, mens de øvrige kom ferdig montert fra produsenten i Sverige. To sporpakkmaskiner og flere skinnegående gravemaskiner har også vært i sving.

Sporene som nå har fått en hardt tiltrengt fornyelse brukes av tog til og fra Alnabru i retning Grefsen og Bryn. Til høsten skal ytterligere fire sporveksler byttes.

Montering av dobbel kryssveksel på Alnabru 17.mai. <strong>Foto: Øystein Grue</strong>