Stasjonen på Gardermoen bygges om

10. april begynner ombyggingen av jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn. Stasjonen skal bli større og åpnere, få nytt tak og ny ankomst- og avgangshall mot vest.

De første fire månedene blir det bygget et mindre, midlertidig stasjonsbygg, et slags «hus-i- huset» på dagens jernbanestasjon. Dette bygget blir stående i fire år, helt frem til den nye jernbanestasjonen er klar og åpner våren 2017.

Reise som normalt
Byggingen av den midlertidige stasjonsbygningen skal kun foregå om natten. Reisende blir derfor i liten grad berørt av arbeidene. Stasjonsområdet vil naturlig nok bære preg av byggearbeider, men togtrafikken vil gå som før.

Fortsatt sentral beliggenhet
Ombyggingen av jernbanestasjonen på Gardermoen skjer som ledd i utbyggingen av flyplassen. I 2017 står nye Oslo Lufthavn ferdig, og skal kunne ta imot 28 millioner passasjerer hvert år. Den eksisterende flyterminalen skal bli dobbelt så stor som i dag. Jernbanestasjonen blir fortsatt liggende sentralt, mellom den nye og eksisterende ankomst- og avgangshallen.

 Alle byggearbeider blir utført i regi av OSL. Det er i samarbeid mellom Jernbaneverket og OSL utarbeidet en designbasis som ligger til grunn for de arbeider som utføres på Jernbaneverkets eiendom.

Mer informasjon om utbyggingen av Oslo Lufthavn finner du på www.osl.no/2017

 Illustrasjon: Oslo Lufthavn AS