Vestfoldbanen åpnes torsdag kveld kl 20

I løpet av tirsdag ble sporet ferdig gjenoppbygget, pakket og justert ved Nykirke. Onsdag skal kontaktledningen strekkes og justeres, samtidig som nye kabler for signalanlegg og kommunikasjon skal legges. Banen åpnes for trafikk torsdag kveld kl 20.

Lars Lian (tv) og Rolf Terje Larsen klargjør fundamentene for nye kontaktledningsmaster på ulykkesstedet ved Nykirke. <strong> Foto: NJål Svingheim </strong>  
 
Oppdatert torsdag kl 14.30: Vestfoldbanen åpnes igjen ved Nykirke torsdag kveld klokken 20. NSB melder at togtrafikken vil komme igang igjen på strekningen fra samme tidspunkt, men at det kan forekomme noen avvik inntil alle tog er i riktig utgangsposisjon. Se NSB.no for detaljer vedrørende trafikken torsdag kveld.

Tirsdag formiddag arbeidet NSB Berging og beredskap med å flytte vekk den resterende delen av det havarerte togsettet. Jernbaneverket hadde da fullført jobben med å bygge nytt spor, men pakking, sveising og justering måtte vente til toget var fjernet. I løpet av ettermiddagen og kvelden er det meningen å få fullført sporet, samtidig som det skal legges nye betongkanal for kablene langs banen.

Kontaktledning

- Onsdag blir det mye som skal skje samtidig for å få på plass igjen kontaktledningen, sier anleggsleder Rolf Terje Larsen i JBV Drift Øst. Planen er å bruke to LM-er og arbeide fra to kanter. – Dersom alt går greit bør kontaktledningen være klar igjen i løpet av ettermiddagen eller tidlig på kvelden, sier Larsen. Tirsdag holdt han sammen med blant andre Lars Lian på med klargjøringen av to fundamenter for nye kontaktledningsmaster. – Vi heiser inn de nye mastene så snart togsettet er helt fjernet. Kontaktledningen ligger på bakken og onsdagen vil gå med til å få den opp igjen sammen med stramming og justering, sier Larsen. Lengden på den ledningsseksjonen som er berørt er på ca 1600 meter, med loddavstramming i hver ende.

Signal

Før banen kan åpnes igjen for trafikk må også signalanlegget kobles sammen og sjekkes. Kabelkanalen langs sporet ble ødelagt ved avsporingen og det legges ny kanal tirsdag. Nye kabler skal trekkes og skjøtes inn på onsdag og til slutt skal anlegget sluttkontrolleres.

Det er JBV Drift Øst som står for sporbygging og kontaktledningsarbeidene, mens Norsk Jernbanedrift utfører signalarbeidene.

Ny kabelkanal langsbanen må bygges og nye kabler legges, skjøtes og testes. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>