Spikkestadbanen åpnet etter 12 ukers anlegg

Mandag morgen 27. august åpnet Spikkestadbanen for trafikk igjen etter 12 uker med anleggsarbeider. Jernbaneverket har i løpet av sommeren hatt store arbeider på Heggedal og Spikkestad stasjoner.

Mandag morgen 27/8 rullet togene igjen på Heggedal stasjon. <strong> Foto: Ragnhild Aagesen </strong>  
Mens Spikkestadbanen har vært stengt for togtrafikk, har Jernbaneverket totalfornyet stasjonene på Heggedal og Spikkestad.  – Det er bygd to nye og lengre plattformer på begge stasjonene og  alt av skinner, sviller og kontaktledning på stasjonsområdene også skiftet ut, forteller prosjektleder Petter Auk.

Over 300 personer har vært involvert i det omfattende ombyggingsarbeidet.   – Vi ønsker å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten de har vist under denne intensive anleggsperioden, sier prosjektlederen.

Arbeidene på Heggedal og Spikkestad kommer til å fortsette utover høsten. – På Heggedal skal vi jobbe videre med gang- og sykkelbroen over stasjonsområdet. Den skal åpnes for reisende i oktober, forteller Auk. Ellers gjenstår det blant annet å montere stasjonsmøbler, etablere grøntområder og asfaltering.

 Dette er gjort på Heggedal:

•to nye og lengre plattformer er bygd
•skinner, sviller og kontaktledning er fornyet
•ca. 10 000 m³ med masser er fjernet, og erstattet med 13 000 m³ nye masser
•10 000 m² med spunt er satt ned for å stabilisere området mot elven.   Elven er også lagt om.
•stålkonstruksjonen til den nye gang- og sykkelbroen over stasjonsområdet er montert
•det er bygd en liten overgangsbro over elven til plattform for spor 2.

Dette er gjort på Spikkestad:

•stasjonen er flyttet ca. 100 meter mot øst
•to nye og lengre plattformer er bygd
•skinner, sviller og kontaktledning er fornyet
•det er bygd en 150 meter lang støttemur og en 18 000 m³ stor motfylling for å sikre sporets stabilitet
•bekk norøst for stajonen er lagt om
•to høystentmaster er fjernet og ledningen lagt med rør for høyspentkabel

Peab har vært hovedentreprenør for arbeidene.

Adkomst på Heggedal
Inntil den nye overgangsbroen på Heggedal kan tas i bruk i oktober, må gangvei via planovergangen ved stasjonen benyttes. Det er laget en midlertidig parkeringsplass som skal benyttes inntil den ordinære parkeringen blir frigjort når alle anleggsarbeider er fullført. Ikke kryss sporene dersom bommen er nede, eller på veg ned.
Spikkestad stasjon er flyttet 100 meter østover og er totalfornyet. <strong> Foto: Katrine Rønning </strong>