Solid arbeidsøkt på Gardermo,- Hoved,- og Dovrebanen

I helgen fra 15. – 16. september tar Jernbaneverket en solid arbeidsøkt på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen. Strekningen fra Lillestrøm til Dombås vil være stengt i 36 timer. For mer informasjon om hvordan dette berører ditt tog, se nettsidene til NSB. Flytogene vil gå som normalt denne helgen.

RenseverketEidsvoll- Hamar

Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 på en ca. to mil lang strekning.

- Flere steder på anlegget skal vi fjerne fjellknauser i umiddelbar nærhet av eksisterende spor, og vi jobber for fullt med dette de tre helgene i september hvor togene er innstilt. Dette innebærer boring og sprenging, graving og pigging, samt massetransport, opplyser byggeleder Kåre Nordsjø på Fellesprosjektet.

Til helga fortsetter disse aktivitetene bl.a. nedenfor den gamle rasteplassen ved E6 på Langset, på strekningen fra badestranda på Ørbekk fram til Tunneltoppen, samt like syd for Strandlykkja stasjon

På strekningen mellom Eidsvoll og Hamar blir det også bli gjort punktvis bytte av sviller.

 – Dette gjør vi for å forsterke skjøter i skinnegangen. I tillegg blir det ryddet langs sporet etter sommerens trefelling langs linja. Trefellinga sikrer både at trær ikke faller over sporet, samt at lokførerne får bedre sikt, forklarer banesjef Tormod Urdahl i Jernbaneverket.

- Ved Hamar stasjon skal det byttes sporveksler. Arbeidet starter fredag og pågår hele helgen. Det vil også bli brukt sporjusterings maskiner. Ved Hamar OL-amfi skal det legges inn en undergang den siste helgen i september, og også denne helga gjør vi forberedende arbeider.  Undergangen vil gi sikker ferdsel under sporet og bedre tilgjengelighet for boligområdene på begge sider av sporet. Det er Hamar kommune som bekoster arbeidet og sørger for denne planfrie kryssingen, opplyser banesjefen.

Hamar-Dombås

Mellom Hamar og Brumunddal, Rudshøgda og Moelven og Tretten og Losna utbedrer Jernbaneverket drenering og stikkrenner under sporet. Jernbaneverket vil i tillegg også gjennomføre kabelarbeider på strekningen Tretten-Losna. På strekningen Rudshøgda-Bergsvika vil det bli utført arbeider med kjøreledningen. Jernbaneverkets produksjonsavdeling skal nøytralisere sporet på Rudshøgda og nordover.

– På denne måten forebygger vi solslyng ved å fjerne spenninger i skinnegangen, forklarer banesjef Urdahl.

På strekningen mellom Hundorp og Vinstra vil Jernbaneverket gjennomføre trefellings arbeider i løpet av helgen, mens det mellom Otta og Sel vil bli boret hull til fundamentet for nye master på kjøreledningen. På Dovre stasjon vil Jernbaneverket arbeide med sporveksler, og på strekningen mellom Dovre og Dombås vil det bli gjort bruarbeider. I tillegg vil det gjøres også gjøres vedlikeholdskontroller på Dombås stasjon.  

Renseverket

Jernbaneverket planlegger kjøring av renseverk på flere strekninger av Dovrebanen, også denne helgen. Renseverket er et langt arbeidstog som graver ut dårlig pukk under skinnegangen og erstatter den med ny pukk. På denne måten blir sporet stabilt og dreneringen bedre, noe som bidrar til at andre sporproblemer minimeres. Mellom Dovre og Dombås har ballastrensingen startet, og forberedelser til ballastrensing på flere delstrekninger er godt i gang.

 – Forberedelsene er omfattende og består blant annet av skogrydding, flytting av kabelkanaler og signaler, samt trekking av nye kabler langs hele banen, opplyser banesjef Tormod Urdahl.

 Denne helga pågår det slike forberedende arbeider mellom Rudshøgda og Moelv, Hamar og Brumunddal og mellom Tretten og Losna.  Det blir også rensket av stikkrenner, linjegrøfter og overvannsgrøfter flere steder mellom Drivstua og Garli. Sporet mellom Oppdal og Drivstua skal også justeres og i tillegg byttes sviller på Lundesokna bru ved Lundamo. Forberedende renseverk og kjøring av renseverket er et av de beste tiltakene Jernbaneverket kan gjøre for å bedre punktligheten på kort sikt.

Neste stenging på Dovrebanen vil være helgen fra 29.-30. september