Åpent møte om planoverganger i Mjøndalen

Jernbaneverket inviterer alle interesserte til åpent møte om planoverganger i Mjøndalen onsdag 26. september kl 19 på Samfunnshuset. Velkommen!

I Mjøndalen har Jernbaneverket registrert flere farlige situasjoner ved planoverganger de siste årene. På møtet vil vi fortelle om hva vi gjør for å sikre planoverganger i Norge, og hvilke planer vi har i Mjøndalen. Du er velkommen til å stille spørsmål og gi oss tilbakemeldinger!

Jernbaneverket og NSB har også gjennomført skolebesøk på Veiavangen ungdomsskole for å fortelle om ferdsel langs sporet. På Sørlandsbanen skiller planovergangene ved Mjøndalen, Steinberg og Gulskogen seg negativt ut i Jernbaneverkets registreringssystem. 

- Mjøndalen står for 17 registreringer av farlige situasjoner de siste fire årene, mens Evja har 6 registreringer siden 1996, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. -  Mange lurer på hvorfor vi ikke kan stenge en planovergang på dagen som et strakstiltak. Dette kan ofte være vanskelig fordi flere personer kan ha rettigheter til å bruke en overgang, og vi må oftest også skaffe et alternativ for ferdsel som krysser sporet.

Jernbaneverket og togselskapene registrerer både skader og tilløp til ulykker. Flere registreringer gjelder påkjørsel av bommene på planovergangen i Mjøndalen. Dette betyr at folk setter seg selv i fare ved å prøve å rekke over, selv om det er rødt lys og bommene er på vei ned.

- Vi registrerer også fotgjengere som forsøker å krysse sporet mens toget er på vei. Både mobilbruk og musikklytting kan forstyrre. Derfor ber vi publikum om å være oppmerksomme: stopp, se, lytt og alltid respekter bommer som er på vei ned og som ligger nede, sier Varnes.

Evja planovergang i Mjøndalen. Foto: Målevogna Roger 1000.