Planlagt stans i togtrafikken i Oslo til helgen

Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å fornye jernbanen i Oslo. Også denne helgen skal det gjennomføres arbeid som gjør at togtrafikken mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Hauketo og Skøyen må stanses ett døgn.

Arbeidet begynner lørdag 17. mars klokka 12.00 og varer altså i 24 timer. I dette tidsrommet skal Jernbaneverket losse sporveksler på Oslo Sentralstasjon, og det skal strekkes nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Sentralstasjonen. I Oslotunellen skal taket rehabiliteres med sprøytebetong.
 
Også denne helgen vil det bli foretatt vegetasjonsrydding langs sporet i Brynsbakken. Dette er trær som vokser så tett inntil toglinjen at de kommer innenfor sikkerhetssonen for elektriske forsyningsanlegg (kjøreledningen).

Færre forsinkelser og driftsproblemer
I løpet av året skal det meste være på plass for at togpassasjerene skal oppleve færre forsinkelser og driftsproblemer på strekningen Etterstad-Lysaker. Målet er at infrastrukturen som Jernbaneverket har ansvaret for (strøm, signaler, skinner og stasjoner) skal være oppe og gå i over 99 prosent av tiden. Vi er på god vei til å nå dette målet.

Alternativ transport
For passasjerene vil det bli satt opp buss på strekninger det ikke går tog. Unntaket er Nationaltheatret og Grefsen, hvor passasjerene må ta T-bane til og fra Oslo S. Passasjerer som skal reise bes beregne god tid og sjekke alternativer hos selskapene:

www.nsb.no,
 www.nsb.no/gjovikbanen.no,
 www.flytoget.no, eller www.trafikanten.no