Påskesmell på Hedmarken

Jernbaneverket jobber mellom Hamar og Lillehammer i hele påskeuka, og hedmarkingene må forvente kraftige smell både i Moelv og ved Bergseng. NSB setter opp buss for tog. Mot slutten av påsken blir det også nattjobbing på Romerike og arbeider på Oslo S.

Skogstunnelen er snart historie. (Foto: Kjetil Myhre)Palmesøndag morgen stenges Dovrebanen for hele 8 dager, og arbeidene foregår fra søndag 1. april kl. 08:00 til søndag 8. april kl 02:00. 

  -  Vi forstår at dette gir utfordringer for påsketurister med bagasje, sier assisterende banedirektør Karstein Søreide. - Men det er tross alt færre som reiser med toget i påsken enn i den vanlige pendlertrafikken. Dessverre må hedmarkingene påregne noe støy fra anleggsarbeidene i den stille uken. Les mer om alternativ transport på NSBs nettsider.

Jernbaneverket har planlagt storarbeid flere steder:  

- Den 107 meter lange Skogstunnelen ved Bergseng skal sprenges vekk, sier fornyelsesleder Kristian Slorbak. - Vi gjør en mindre sprengning selve palmesøndagen, mens det virkelig store smellet går av stabelen mandag ettermiddag. Da sprenger vi hele Skogtunnelen i én salve. Dette vil høres og sees også på den andre siden av Mjøsa, så vi gir også et varsko til folket på Vingrom og Biristrand.

Tunnelen fjernes som et rassikringstiltak, ettersom det vil være dyrere å rehabilitere enn å gjøre den om til en sikker skjæring. Nå er alt klart for storjobben:

- Vi har forberedt så mye som mulig. Når togtrafikken stoppes, må vi fjerne spor og kjørestrøm før vi sprenger, sier Slorbak. - Etter at tunneltaket er sprengt bort, skal fjellmassene fjernes før vi sikrer den nye skjæringen. Fra og med skjærtorsdag legger vi skinner og sviller slik at alt er klart til første tog på 1. påskedag.

Sprengsteinen skal gjenbrukes like i nærheten for å sikre jernbanefyllingen langs Mjøsa ytterligere.   

Fullt trøkk på Moelv stasjon
- I påsken skal vi bygge undergang mellom øst- og vestsiden av stasjonen. Det blir fullt trøkk med til sammen 80 personer som jobber på skift, forteller prosjektleder Harald Tanum. Dette er et ledd i fornyelsen av Moelv stasjon.

Undergangen er prefabrikkert og leveres til Moelv i 38 deler. Hver del veier 17, 5 tonn og skal monteres ved bruk av heisekran.

- For å få plass til undergangen lager vi en ca. 10 meter bred, 38 meter lang og 5 meter dyp byggegrop mellom plattformene. Dette innebærer at vi må fjerne om lag 3000 m³ med fjell og 5000 m³ med løsmasser under sporene, sier Harald Tanum. Massene fjernes ved hjelp av sprenging, pigging og graving.

Arbeidene på stasjonen skal pågå hele døgnet og omgivelsene må dessverre regne med mye støy. Jernbaneverket beklager ulempene, og har varslet berørte naboer i Moelv sentrum. Nye Moelv stasjon står ferdig høsten 2012.

Utnytter påskeuken til vedlikehold mens strekningen er stengt
Også ved den bratte skrenten ved Fangberget nord for Brumunddal foregår det rassikring i påsken. Her er det nødvendig å utvide fjellskjæringen og forbedre dreneringen. Jernbaneverket kontrollerer også togenes kjørestrøm, samt  signalanlegget mellom Hamar og Brumunddal. Det foregår også diverse arbeider mellom Brumunddal og Rudshøgda, blant annet legging av lokk over kabelkanaler langs skinnegangen.

Vi gjør oppmerksom på at det skal gjøres masseutskiftning i planovergangen ved Nedre Vea, men planovergangen skal være farbar for bilister i perioden. 

Nattarbeid på Romerike og stenging av Oslo S
Fra onsdag 4.april til og med mandag 9.april skal det skiftes ut masser på stasjonsområdet ved gamle Eidsvoll stasjon. Dette er et ledd i arbeidet med nye parkeringsspor for tog på Eidsvoll stasjon.

På Hanaborg plattform på Hovedbanen skal Jernbaneverket bygge ny og lengre plattform. For å få plass til å forlenge plattformen må en del fjellmasser fjernes. Arbeidet skal starte i påska, og det vil være nattarbeider fra natt til 6. april og til og med natt til 9. april. NSB setter opp buss for berørte passasjer, men kun få tog berøres av arbeidene. Fjellet skal fjernes ved hjelp av vaiersag, pigghammer og sprenging. Dette vil dessverre medføre en del støy.  

Oslo S stenges for arbeider fra langfredag kl. 12 til påskeaften kl. 07. Det betyr at det i dette døgnet ikke går noen tog mellom Oslo S og Hauketo, Bryn, Grefsen eller Skøyen. NSB setter opp alternativ transport. I denne perioden skal det bygges et nytt anlegg for togenes kjørestrøm på Oslo S, og det vil også foregå beskjæring av trær og annen vegetasjon som utgjør en fare for brannsikkerheten langs sporene i Gamlebyen

Forbedringer for godstrafikken i Oslo
Fra skjærtorsdag kl. 12 til 1.påskedag kl. 12 vil det ikke gå godstog på sporet mellom Loenga og Bryn. Da bytter Jernbaneverket tre sporveksler i Kværnerdalen, på hver sin side av av Kværnerveien.  På østsiden av Kværnerveien vil det bli kabeltrekking og montasje av varmeelementer, i tillegg til fornyelse av spor-, sporvekselanlegg og kjøreledningsanlegg på Loenga.