Oslo S og flere andre stasjoner i Oslo stenges

Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å fornye jernbanen i Oslo. Til helgen skal det gjennomføres arbeid som gjør at togtrafikken mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Hauketo og Skøyen stanses i ett døgn.

Arbeidet begynner lørdag 3. mars klokka 12.00 og varer altså i 24 timer. I dette tidsrommet skal Jernbaneverket losse sporveksler både på Oslo Sentralstasjon og ved Kværnersløyfa, og det skal strekkes ledninger for nytt kontaktanlegg (kjøreledning) på Sentralstasjonen. Videre vil det bli kabelbytte og omkobling i Oslotunellen.

Denne helgen vil det også bli foretatt vegetasjonsrydding langs sporet i Brynsbakken. Dette er trær som vokser så tett inntil toglinjen at de kommer innenfor sikkerhetssonen for elektriske forsyningsanlegg (kjøreledningen).

Færre forsinkelser og driftsproblemer
- Dette bruddet markerer starten på en rekke brudd på Oslo S i år, sier prosjektleder for Osloprosjektet i Jernbaneverket Utbygging, Vibeke Aarnes. - Bare i mars skal vi utføre arbeid i 3 av 4 helger, så kommer påsken og ett brudd til i mai, før sommerens store sjau på seks uker. I løpet av året skal det meste være på plass for at togpassasjerene skal oppleve færre forsinkelser og driftsproblemer på strekningen Etterstad-Lysaker. Målet er at infrastrukturen som Jernbaneverket har ansvaret for (strøm, signaler, skinner og stasjoner) skal være oppe og gå i over 99 prosent av tiden.

- Vi er i rute, avslutter Vibeke Aarnes.

Alternativ transport
For passasjerne vil det bli satt opp alternativ transport på strekninger det ikke går tog. Passasjerer som skal reise bes beregne god tid og sjekke alternativer hos selskapene:

www.nsb.no,
 www.nsb.no/gjovikbanen.no,
 www.flytoget.no, eller www.trafikanten.no

Nærmere opplysninger ved:
Informasjonsrådgiver Torgald Sørli, telefon 47 23 94 69