Ordførere i tog for intercity

57 ordførere fra Østlandet gikk mandag morgen i tog med krav om full intercityutbygging. – Dette er det aller viktigste tiltaket for hele Østlandet i neste Nasjonal transportplan, mener de snaue 60 ordførerne.

 Ordførere fra hele Østlandet samlet seg på Oslo S før de toget opp til Stortinget.  <strong> Foto: Ronald Holmstrøm </strong>

Ordførerne og fylkesordførerne fra alle kommunene langs intercitystrekningene satte seg mandag morgen på toget til Oslo og møttes på Oslo S. Etter forsinkelser på Vestfoldbanen på grunn av både signalfeil ved Skoppum og teknisk feil på et tog, kom ordførertoget også litt forsinket opp Karl Johan og til Stortinget. Der ble de mottatt av lederen av Stortingets transportkomite, Knut Arild Hareide. Også representanter for de andre partiene var møtt fram og alle ble fikk inngående kjennskap til argumentene for at dobbeltsporutbyggingen skal skje  så fort som mulig.  

Aksjon underveis

Underveis på stasjonene og på togene innover mot Oslo hadde ordførerne med seg både informasjonsmateriell, kaffe og boller til pendlere og andre reisende på morgentogene.

Kravet er full dobbeltsporutbygging innen 2023. – Jo raskere utbyggingen står ferdig, jo tidligere kan vi få kortere reisetid, reduserte transportkostnader for næringslivet, færre ulykker på veiene og hente ut miljøgevinster, het det i oppropet. Dobbeltsporutbyggingen vil gjøre det mulig å fordele befolkningsveksten på Østlandet og binde landsdelen sammen til et velfungerende arbeids- og boligmarked, mener ordførerne fra alle kommunene langs intercitynettet.

 Her finner du mer om ordfører-oppropet.