Økning i antall kobbertyverier

Den siste tiden har Jernbaneverket opplevd at det har blitt stjålet kobber på flere banestrekninger. Både på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Tinnosbanen og på Gardermobanen har det blitt stjålet kobber.

I tyveriet på Gardermobanen ble det stjålet i overkant av 8 km med kobberkabel, og de totale kostnadene for å utbedre dette vil bli på mellom fire og fem millioner kroner.

Kobberkablene veier en halv kilo per meter, noe som betyr at de som har stjålet disse kablene har jobbet hardt for å få de med seg. Oppsvinget i antall kobbertyverier kan settes i sammenheng med høy råvarepris.

-Jernbaneverket ser svært alvorlig på dette. I tillegg til at det medfører en stor sikkerhetsrisiko å bevege seg ned på sporet for å stjele kobberen, fører slike tyverier til et tidkrevende og dyrt opprydningsarbeid for oss, sier banesjef Guttorm Moss.

På Gardermobanen har ikke kobbertyveriet noen betydning for togdriften, men på Østfoldbanen har det vært tilfeller der tyvene har stjålet signalkabler, noe som har ført til stans i togtrafikken. Det medfører ingen fare for passasjerene å kjøre tog på strekningen.  Kobberledningene fungerer kun som et ekstra sikkerhetstiltak for å sikre at strømmen på anlegget ledes ned i jord ved en eventuell elektrisk feil.

På grunn av at arbeidene med å utbedre Gardermobanen kun kan foregå på natten, mens det ikke går tog på strekningen, vil det ta noe tid å få utbedret hele strekningen. I mellomtiden har Jernbaneverket ekstra sjekkrunder på strekningen.