God start for nytt veisikringsanlegg i Moss

Det nye veisikringsanlegget, BUES 2000, i Moss har nå vært i drift i noen uker, og denne første perioden må kunne sies å være en suksess.

-Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at de nye bommene er mye mer synlige og at de går raskere opp og ned enn de gamle. Dette fører antagelig til at de som skal over planovergangen tar færre sjanser enn før, sier faglig leder signal, Hans Petter Bredholt.

Denne planovergangen er den på Østfold- og Kongsvingerbanen med desidert mest trafikk. Her går både lokaltog og regiontog over, og det gjorde at denne planovergangen var fordelaktig å begynne med. Et slikt anlegg koster 1,5 millioner, og da kommer arbeidskostnadene i tillegg.

-Det var en omfattende jobb å få den på plass. Vi startet med en helg i juni, for å gjøre forberedende arbeider, før vi brukte en uke på å ta ned den gamle, og sette opp den nye. Siden dette veisikringsanlegget er det første i sitt slag i Norge, hadde vi i byggeperioden besøk av både den tyske produsenten Sceidt & Bachmann, og den danske leverandøren Rosenfelt & West, forteller Bredholt. På det mest intense i byggeperioden var det 15 mann i sving samtidig. Foruten produsent og leverandør, var også hovedentreprenøren Norsk Jernbanedrift, samt Jernbaneverket representert med arbeidsmannskap.

Via dette nye systemet vil det også være mulig å hente ut logger, som vil gi grunnlag for å si noe om hvor mange hendelser det har vært i en gitt periode.

-Dette gir oss en unik mulighet til å få bekreftet eller avkreftet det vi før bare har trodd noe om, forklarer Bredholt.

Neste planovergang ut er Drømtorp på Østre linje. Jernbaneverket har akkurat fått tillatelse til å ta i bruk veisikringsanlegget på planovergangen på Drømtorp, og anlegget kan derfor, mest sannsynlig, installeres i løpet av vinteren.

-Vi håper å få på plass veisikringsanlegget på Drømtorp så snart som mulig, og deretter vil en rekke andre planoverganger følge, avslutter Bredholt.

 

Bommene i Moss - Foto: Hans Petter Bredholt