Nytt tak på Lørenskog stasjon

Plattformtakene på Lørenskog stasjon er i dårlig stand. Denne høsten starter rehabiliteringen av takene.

Arbeidet starter helga 19. – 21. oktober. Da er det arbeidshelg på Hovedbanen, og Jernbaneverket bruker blant annet helga på å løfte av plattformtakene. 

- For å få til dette må vi stenge av parkeringsplassen nærmest stasjonen, sier prosjektleder Vidar Iversen. – Denne stengingen varer frem til mandag morgen.

Entreprenøren setter opp en stor mobilkran som løfter takene over sporet og inn på parkeringsplassen. Noen få parkeringsplasser vil være stengt lenger som et ledd i rehabiliteringsarbeidet. 

- Mens taket rehabiliteres setter vi opp leskur på plattformen samt en midlertidig takløsning over trappehuset, sier Iversen.

 Rehabiliteringen vil ta flere måneder, og koster ca 1,5 millioner.
-  Vi ønsker å ta vare på så mye som mulig av den originale limtrekonstruksjonen, sier Iversen, men det blir nytt yttertak og noen nye limtredragere.

Når taket er ferdig rehabilitert skal det løftes tilbake på plass. Dette skjer etter nyttår, og arbeidet vil føre til en tilsvarende stenging av parkeringsplassen.

Lørenskog stasjon: Taket skal rehabiliteres.