Nytt norsk togselskap med egen lisens

Det norske selskapet Grenland Rail har nå fått lisens og sikkerhetssertifikat som selvstendig operatør på norske spor. –En veldig viktig milepæl for oss, sier daglig leder Heimon Winkelman.

Grenland Rail med vognlasttog på Hønefoss. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Torsdag 22.november undertegnes sportilgangsavtalen mellom Jernbaneverket og Grenland Rail AS. Forut for dette fikk selskapet for få dager siden utstedt lisens og sikkrehetssertifikat fra Statens jernbanetilsyn for å drive godstrafikk.

-Vi har produsert alle dokumenter og dokumentasjon selv i prosessen med å bli godkjent som selvstendig togselskap, sier Heimon Winkelman til Jernbaneverkets nettsider. -Når vi selv har skrevet dokumentene, så vet vi også nøyaktig hva som står der. Da får vi eierskap til dokumentene og slik skal vi bli gode til å etterleve dem også, utdyper han.

Oppdrag

Grenland Rail har i flere år operert ved å kjøre for andre togselskaper på deres lisenser, men fra nå av kan altså selskapet selv operere sine tog. –Vi har et godt samarbeid med Green Cargo som kjører vognlasttog mellom Norge og Sverige. Vi kjører nå godstog i forlengelsen av Green Cargos tog, forteller Winkelman. Dette er tog til og fra Hønefoss og tog til og fra Lillestrøm. I tillegg har Green Cargo skifting av bilvogner til og fra terminalene i Drammen og oppdrag for Jernbaneverket. –Vi har også bidratt til å flytte transporter fra Spenncon på Hønefoss over fra bil til tog. Dette er transporter mellom Hensmoen ved Hønefoss og Ørebro i Sverige som nå går på vognlastvogner i stedet for med vogntog på veien, forteller Winkelman.

Planer

Grenland Rail har som navnet tilsier, sitt hovedkontor i Grenland, nærmere bestemt på Borgestad stasjon. Selskapet har nå 12 ansatte, de fleste av dem er lokførere, men også signalgivere og vedlikeholdsfolk finnes i staben. –Grenland har mye industri og vi har flere havner med mye trafikk i vårt nærområde. Vi kommer nå til å jobbe for å få i gang godstrafikk på jernbane til og fra Grenland igjen, sier Winkelman. Denne trafikken forsvant da CargoNet la ned sin vognlasttrafikk for ca ti år siden. – Her i området har vi jernbanespor til havnene både i Brevik og i Larvik og vi har det gamle sidesporet til Norsk Hydro på Herøya, for uten flere tidligere store godskunder for jernbanen. – Men vi er et lite selskap og må få på plass faste transporavtaler, før vi kan sette i gang. Gjennom samarbeidet med Green Cargo vil vi ha muligheter for å sende vognlastene direkte til og fra Europa, sier den daglige lederen. – Vi har et ønske om å utvikle noe i Grenland, legger han til.

Pris

Selskapet Grenland Rail AS fikk denne uken årets ‘Gaselle-pris’ i Telemark. Prisen gis til selskaper som har minst doblet sin omsetning de siste fire årene, og som kan vise til positiv vekst og overskudd i driften. – Dette er nok ingen bransje for de høye marginene, men vi har greid oss godt så langt sier Winkelman.
Her skifter Grenland Rail på terminalen på Hensmoen nord for Hønefoss. Selskapet har nå tre lokomotiver og er selvstendig togselskap.