Nye muligheter for pendlerparkering på Lysaker

Jernbaneverket og Q-park har inngått en avtale som gir pendlere mulighet til å kjøpe parkeringskort til Lysaker Torg parkeringshus. 200 plasser settes av til pendlere.

I dag er det førti parkeringsplasser for togpendlere i Nordraaks vei ved Vollsveien (retning mot Stabekk). Med denne avtalen stiger antall parkeringsplasser til 240. 
- Vi håper pendlerne vil sette pris på at parkeringsmulighetene på Lysaker blir utvidet, sier stasjonsansvarlig Jonn Eggerud. - Jernbaneverket har også tilsvarende avtaler på Kolbotn og på Lillestrøm stasjon.

Parkeringskortet kan kjøpes fra og med 1. oktober, og koster 290 kr måneden. Det varer en hel kalendermåned. Alle med årskort, månedskort eller ukeskort kan bruke ordningen, og Narvesen på Lysaker stasjon eller Narvesen på Lysaker Torg selger parkeringskortene.

Parkeringshuset er døgnåpent, og innkjøring er fra både Strandveien og Vollsveien. Det er også ladestasjoner for elbil.

Lysaker stasjon er en av landets største jernbanestasjoner målt i passasjertall. Nå bedres parkeringstilbudet. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.