Meheia stasjon tilbake til originalen

Den verneverdige stasjonen på Meheia vest for Kongsberg er nå ferdig restaurert. Stasjonsbygningen og uthuset er satt i stand og framstår nå som et godt eksempel på at Jernbaneverket også tar vare på jernbanens historie.

    
 Ingebjørg Seland Bjørgum (tv), Geir Skarsten og Atle Berg Sørensen med originalskiltet som nå er på plass der det hører hjemme; - på Meheia stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 

- Se så fint anlegget tar seg på denne flotte vinterdagen! Prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum og fornyelsesleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket er veldig fornøyde der de tar den istandsatte stasjonen med uthus i nærmere øyesyn. For ett år siden var tilstanden på bygningen alt annet enn presentabel. Maling flasset av, vinduer var erstattet av sponplater og verst av alt, -mange av stokkene i den flotte laftede stasjonsbygningen fra 1916 var hardt angrepet av råte.

Verneverdig

- Meheia er en av stasjonene der Jernbaneverket står som eier, og nå var tiden mer enn moden for å gjøre noe med bygningene, sier Sørensen og Bjørgum. - Det gjør godt å se hvor flotte bygningene har blitt, sier de to. Stasjonsanlegget framstår nå slik det skal og alt arbeidet er utført for å ivareta de verneverdige bygningene. Istandsettingen av Meheia stasjonsbygning og uthus har kostet oppunder to millioner kroner.

- Jeg liker sånne jobber, sier tømrer Geir Skarsten fra tømrerfirmaet Buskerud Brannsikring som har hatt oppdraget. – Her har jeg virkelig fått bruke fagkunnskapen min og fått være med på å ta vare på flotte og håndverksmessig utførte bygninger. – Nå skal dette stå godt i mange tiår sier han. Mange stokker i laftingen måtte delvis erstattes av nytt friskt tømmer på grunn av råte, alle sprekker i tømmeret er tettet, bygningen er pusset, grunnet og malt i original farge, skiferen på taket er tatt av, undertaket fornyet og skiferen lagt tilbake slik den var osv, osv. Med andre ord, ingen liten jobb. – Vi har stort sett vært en tre-fire mann i arbeid her hele perioden, forteller Skarsten.   

Prikken over i-en

Prikken over i-en kom på plass onsdag 8.februar da det oprinnelige stasjonsskiltet av den gode gamle typen igjen ble skrudd opp. Skiltet ble gjenfunnet i godshuset på Krøderen stasjon, og med hjelp fra medlemmer i Norsk Jernbaneklubb, har det nå kommet tilbake til der det hører hjemme, nemlig på Meheia.

Meheia stasjon har ofte kryssinger mellom persontogene på Sørlandsbanen, og dermed vil de flotte bygningene også kunne beskues av togpassasjerene mens de venter på møtende tog. Meheia stasjon ligger 14 kilometer fra Kongsberg i et flott område for friluftsliv. Derfor gikk det i mange år egne skiløpertog dit fra Oslo V. Stasjonen ble ubemannet da fjernstyringen kom i 1968, og siste persontog med stopp for av- og påstigning på Meheia gikk i 1989.