Langvarig reparasjonsjobb etter "Frida"

Etter grundig inspeksjon både på Randsfjordbanen og på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, er det klart at reparasjonsarbeidet vil ta flere døgn.

Utskyllingen av masser som her ved Åmot er det også på fire andre steder langs Randsfjordbanen.På Randsfjordbanen har Jernbaneverkets oppsynsmann Arve Bakken talt opp fem steder med utvaskinger og ras. Tre befinner seg i Åmot, ett ved Burud og ett ved Embretsfoss.

På Sørlandsbanen har banesjef Bjørn Ståle Varnesmellom 10 og 20 steder med skader som må repareres. Alt sammen ligger på strekningen Darbu-Skollenborg.

- Det er ingen tvil om at det må ha vært kollossalt med vann. Her er store steiner og trær slengt omkring, forteller Varnes.

På Randsfjordbanen har oppsynsmann Bakken allerede vært i forhandlinger med aktuelle maskinentreprenører om reparasjonsarbeidet. Der begynner de å kjøre inn steinmasser allerede tirsdag kveld.

Også mellom Hokksund og Kongsberg starter arbeidene så fort de er ferdig planlagt. Her gjelder det å planlegge godt for mest mulig effektivt arbeid fordi det er skader så mange steder.

Reparasjonsarbeidene både på Randsfjordbanen og på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg vil ta flere døgn.

Ny informasjon om framdriften og prognoser for åpning vil bli publisert torsdag kl. 15.