KVU for IC på høring

Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene er sendt på høring, med høringsfristen 29. juni. Jernbaneverket inviterer til åpne møter i Tønsberg 8. mars, Hamar 15. mars og Sarpsborg 21. mars.

De åpne møtene finner sted i Tønsberg (Træleborg konferansesenter T11 i Træleborgveien 11) 8. mars klokka 18.00, på Hamar (Hydranten i Grønnegata 70) 15. mars klokka 18.30, og i Sarpsborg (Sarpsborg rådhus i Glengsgata 38) 21. mars klokka 18.00.

“Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo – Halden, Oslo – Lillehammer og Oslo - Skien” er sendt på offentlig høring med svarfrist 29. juni 2012, samme høringsfristen er den samme som for transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014-23 og Høyhastighetsutredningen.

Konseptvalgutredningen (KVU IC) består av tre parallelle utredninger for strekningene Oslo – Halden på Østfoldbanen, Oslo – Lillehammer på Dovrebanen og Oslo – Skien på Vestfoldbanen. Hver av de strekningsvise utredningene består av fem hoveddokumenter:

 • Behovsanalyse
 • Mål og krav
 • Konseptmuligheter
 •  Konseptanalyse
 • Konseptvalgutredning

I tillegg er det utarbeidet felles innledende og avsluttende overbygningsdokumenter for strekningene samlet. Disse 17 rapportene utgjør Jernbaneverkets dokumentasjon av KVU-prosessen og innholdet i disse skal legges til grunn for høringen. Det foreligger også underlagsrapporter utført av ulike konsulentselskaper. Disse er ikke gjenstand for høringen.

Rapportene ligger til høyre her, og sendes ikke ut i papirformat.

Det vil bli arrangert møter om konseptvalgutredningen for høringspartene og andre interesserte. Sted og tid for disse er:
 • Sarpsborg (Sarpsborg rådhus, Glengsgata 38), høringsmøte  21. mars kl 14:00
 • Sarpsborg (Sarpsborg rådhus, Glengsgata 38), åpent møte 21. mars kl 18:00
 • Hamar (Fylkeshuset, Tingsalen), høringsmøte  15. mars kl 13:00
 • Hamar (Hydranten, Grønnegata 70), åpent møte   15. mars kl 18:30
 • Tønsberg (Fylkeshuset), møte i regi av “Plattform Vestfold”   8. mars kl 09:00
 • Tønsberg (Træleborg konferansesenter T11, Træleborgveien 13), høringsmøte/åpent møte 8. mars kl 18:00
 • I de åpne møtene orienterer Jernbaneverket om utredningenes innhold, før det åpnes for spørsmål og diskusjon. Dersom det er ønske om forberedte innlegg, eller andre spørsmål, kontaktes Jernbaneverket ved:
  Prosjektleder Anne Siri Haugen, ash@jbv.no, 48058414
  Prosjektleder for Østfoldbanen Elisabeth Nordli, xelno@jbv.no, 91657376
  Prosjektleder for Dovrebanen Helge Voldsund, vol@jbv.no, 91672586 
  Prosjektleder for Vestfoldbanen Terje B. Grennes, gret@jbv.no, 91650262.