Jobbehelg på Drammen- og Østfoldbanen

Helga 18.-19. august jobber Jernbaneverket på både Drammenbanen og Østfoldbanen. Mellom Asker og Drammen skal arbeidet pågå i 24 timer, mens det varer hele 72 timer mellom Rygge og Sarpsborg.

Les mer om trafikkavviklingen på www.nsb.no 

Omfattende arbeider på to baner. Her fra arbeidene på nye Lier holdeplass. Foto: Ercan Erdemir/ Jernbaneverket.Langhelg på Østfoldbanen
På Østfoldbanen starter arbeidene kl 01 lørdag og pågår til kl 01 mandag. Jernbaneverket bygger også nye hensettingsspor på Moss stasjon, men disse arbeidene berører ikke persontogene. I Moss er det ulike gravearbeider for vann - og avløp under sporene, nye kabelkanaler og arbeid med togenes kjørestrøm som står på planen.

Byggetrinn 1 av nye Råde stasjon er også i gang, og det blir en intensiv helg med støyende anleggsarbeider.  Boring av nye fundamenter til master for togenes kjørestrøm er den viktigste aktiviteten, i tillegg til ulike gravearbeider. Pakkhuset på stasjonen rives også i løpet av helga. Arbeidet med Råde startet mandag 30. juli, og første byggetrinn varer til desember i år.

Jernbaneverket har planlagt en lang rekke ulike vedlikeholdsarbeider mellom Haug og Sarpsborg. En rekke entreprenører som Baneservice, Baneteknikk og Norsk Jernbanedrift skal i sving, i tillegg til Jernbaneverkets egen driftsavdeling.

- Blant annet skal vi bytte skinneskjøter mellom Haug og Fredrikstad, forteller prosjektleder Gunnar Berg i Jernbaneverket. - Mellom Onsøy og Fredrikstad skal skinnene nøytraliseres for å forebygge solslyng. Nøytraliseringen sørger for at skinnegangen blir spenningsfri.

Inne på Fredrikstad stasjon skal sporveksler måles inn og kontrolleres, og det blir signalarbeider mellom Fredrikstad og Sandesund. Inne på Sandesund skal det byttes deler i en sporveksel, og sporet på Rolvsøysund bru skal justeres etter tidligere arbeider med svillebytting. Mellom Sarpsborg og Skjeberg skal det foregå vegetasjonsrydding.
- Vegetasjonsrydding er et viktig tiltak, sier Berg. Det forbedrer sikt for lokførerne, samt at det forhindrer at trær kan falle over skinnegangen.    

Neste arbeidshelg på Østfoldbanen blir 25.- 26. august, og da er det strekningen mellom Oslo og Kambo samt Østre linje som berøres av arbeidene.

Stor aktivitet fra Lier til Drammen
Arbeidene på Drammenbanen starter kl 13 lørdag og varer frem til søndag kl 13.
I Drammen fornyer Jernbaneverket sporområdene på Skamarken og Sundhaugen, slik at det blir mulig å snu og parkere flere tog. Dette er et viktig bidrag til å gi Drammen og store deler av Østlandsområdet et kraftig forbedret togtilbud i årene som kommer.

- På Skamarken ble de tre lengste sporene (spor 30-32) nærmest Drammenselva tatt i bruk før ferien. Nå har vi startet jobben med resten av området, altså spor 22-28. Dessuten skal vi forlenge vendesporet vest for stasjonen fram til Kreftingsgate, opplyser byggeleder Øivind Andersen i Jernbaneverket.
- Til helga skal vi legge om kabler for tele-, strømforsynings- og signalanlegget. I tillegg blir det bl.a. noe riving av spor og demontering av kontaktledning. Aktiviteten blir i hovedsak på Skamarken og i området rett syd for Statens hus, sier Andersen. Les nyhetsbrev fra prosjektet.

Utbedrer strømforsyning på Lierstranda
Mellom Brakerøya og Lier skal Jernbaneverket utbedre kjørestrømmen for togene ved å bygge om et såkalt trafofelt, samt skifte ut en transformator.

Inne på Drammen stasjon skal pukken og massene i spor 1 fornyes. Dette skjer ved hjelp av en såkalt pukksuger som fjerner gamle og dårlige masser, før ny pukk fylles på. I tillegg skal nye kabelkanaler legges inn. Dette gir økt stabilitet i sporet, og gir bedre kjørekomfort til de reisende.

 Lier holdeplass blir ny
Jernbaneverket forlenger plattformene på Lier holdeplass for å bedre sikkerheten for de reisende.
- I sommer har vi forlenget begge plattformene på Lier holdeplass og til helgen skal vi komprimere massene i plattformene.  - Vi skal også legge om kabler, rive den gjenværende sikkerhetsskjermen og fjerne overflødig masse, forteller prosjektleder Ivar Olsen.

Neste arbeidshelg på Drammenbanen blir allerede helga 25.-26. august.