Jernbaneverket og HiT har inngått samarbeidsavtale

Jernbaneverket og Høgskolen i Telemark har inngått en samarbeidsavtale for å styrke utdanningstilbudet for morgendagens jernbaneingeniører.

Dekan Morten Melaaen, HiT og seksjonsleder kompetanse og rekruttering Bente Tangen i JBV signerte samarbeidsavtalen. Med på laget er også (øverst fra venstre) Gunnar Eliassen (HiT), Stine Ilebrekke Undrum (JBV)  og Morten Pedersen ved HiT. Foto: Ingvild Gjone Sildnes.Det satses på jernbane og jernbanesektoren i Norge har behov for ingeniører med kunnskaper om planlegging, prosjektering og bygging av jernbane. Jernbaneverket inngår derfor på vegne av hele sektoren en samarbeidsavtale med Høgskolen i Telemark for å utdanne morgendagens jernbaneingeniører.

Avtalen ble offisielt signert mandag 18. juni på Høgskolen i Telemark av hhv dekanus Morten Christian Melaaen og Bente Tangen seksjonsleder, kompetanse og rekruttering i Jernbaneverket.

Bente Tangen er godt fornøyd med samarbeidsavtalen som nå er inngått. Å jobbe med jernbane vil si å jobbe tverrfaglig i samspillet mellom mange fag: elektro, bygg, geologi, elkraft, samfunnsplanlegging og å være med i en rivende teknologisk utvikling, sier Tangen. Aldersgjennomsnittet i sektoren er høyt, derfor må rådgivende ingeniører, entreprenører og Jernbaneverket bygge kompetanse for å greie de utfordringen vi står overfor med den økende byggingen av nye jernbaneanlegg.

Det er Høgskolen i Telemark som har tatt initiativ til samarbeid og der er de interessert og opptatt av både samferdsel og vei.  Derfor ønsker Jernbaneverket å bidra til å bygge mer kunnskap om jernbanefag. 

Satsningen skjer i nært samarbeid med utbyggingsprosjektene som er i gang på Vestfoldbanen, samt Banedivisjonen som har ansvar for drift og vedlikehold av dagens Vestfoldbane. 

De første studentene starter sin bachelor oppgave om jernbane i høst, i tillegg vil Jernbaneverket invitere til ekskursjoner og forelesninger. Senere starter et valgfag i jernbane, med fokus på planlegging og bygging av nye jernbaneanlegg og generell jernbaneteknikk.  Vi ser frem til et godt og samarbeid med Høgskolen i Telemark, sier en fornøyd Bente Tangen. 

Nærmere opplysninger ved: 
Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum Tlf: 975 29310  
Seksjonsleder, kompetanse og rekruttering Bente Tangen Tlf. 911 35 941